Acasă » Regenerabile » Proiectul Legii pentru eolian offshore – atribuții, termene, taxe și alte obligații

Proiectul Legii pentru eolian offshore – atribuții, termene, taxe și alte obligații

18 iulie 2023
Eolian
energynomics

Ministerul Energiei a publicat proiectul de lege privind măsurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore. Aceasta va rămâne în consultare publică timp de 30 de zile. Principalele atribuții cu privire la coordonarea dezvoltării proiectelor de producere a energiei eoliene offshore revin Ministerului Energiei și Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO).

 

Atribuții

Ministerul Energiei stabilește țintele privind dezvoltarea centralelor electrice eoliene offshore și schemele de sprijin pentru acestea. Prima va fi o schemă de sprijin pe bază de Contracte pentru diferență (CfD) pentru construcția și operarea de centrale electrice eoliene offshore cu o capacitate de producție energie electrică de 3 GW, până în anul 2035. Tot Ministerul Energiei stabilește perimetrele offshore care pot fi scoase la licitație pentru construirea de centrale electrice eoliene offshore și, ulterior, coordonează administrarea contractelor și datele privind resursele eoliene offshore comunicate de agenții economici, inclusiv monitorizarea plăților redevenței și a taxelor stabilite pentru concesionarea perimetrelor offshore.

În cazul în care nu există minim 2 agenți economici care să se califice pentru participarea la procedura de achiziție publică, ministerul va derula o procedură de atribuire directă cu companiile interesate de explorarea unor perimetre marine.

ACROPO va emite aprobarea de dezvoltare care ține loc de autorizație de construire/desființare pentru centralele electrice eoliene offshore și va urmări aplicarea măsurilor stabilite pentru protecția zonei maritime de suprafață și de adâncime în cursul operațiunilor de construire/dezafectare și pe toată durata de funcționare a centralelor electrice eoliene offshore.

 

Termene

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, ACROPO elaborează și supune spre aprobarea Guvernului modul de organizare și responsabilitățile specifice. În același termen de timp, Ministerul Energiei va cere aprobarea Guvernului pentru modul de organizare și responsabilitățile specifice.

În termen de 24 luni de la aprobarea legii, Ministerul Energiei, cu sprijinul unui consultant de specialitate, va realiza un studiu pentru a stabili toate perimetrele offshore care pot fi scoase la licitație. Vor fi luate în considerare

potențialul eolian al acestora, condițiile generale pentru utilizările și activitățile viitoare în apele marine incluse în avizul de mediu emis în marja efectuării Evaluării Strategice de Mediu a Planului de Amenajare a Spațiului Maritim, precum și orice alte restricții rezultate ca urmare a consultării entităților reprezentate în Comitetul de amenajare a spațiului maritim. Studiul va include Ghiduri privind realizarea centralelor electrice eoliene offshore, precum a studiilor de impact social și de mediu care trebuie efectuate de un operator economic pentru fiecare proiect dezvoltat într-un anumit perimetru.

În termen de 12 luni de la emiterea Hotărârii de Guvern pentru stabilirea perimetrelor Ministerul Energiei stabilește, prin ordin de ministru, lista perimetrelor care se concesionează în vederea explorării și, ulterior, exploatării, pentru construcția a 3 GW de capacități eoliene offshore de producere energie electrică care vor beneficia de schema de ajutor de stat de tip CfD, inclusiv calendarul etapelor de concesionare a respectivelor perimetre.

Până la data de 1 ianuarie 2027, Ministerul Energiei va elabora și aproba, prin hotărâre de Guvern, procedurile privind acordarea concesiunii și a permisului de explorare pentru perimetre offshore în vederea realizării de capacități de generare a electricității din surse eoliene.

Procedura de atribuire a concesiunii de explorare va fi lansată în maxim 6 luni de la aprobarea procedurilor.

Până la data de 30 iulie 2027, Ministerul Energiei va elabora și aproba, prin hotărâre de Guvern, procedura de atribuire a concesiunii în vederea exploatării perimetrelor offshore prin licitație publică, cu precizarea criteriilor de calificare, selectare și desemnare a câștigătorului, precum și orice alte proceduri/reglementări necesare derulării activității de concedent. Procedura se elaborează cu luarea în considerare a acordării unei scheme de ajutor de operare sub forma mecanismului de finanțare Contracte pentru Diferență pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile eoliene offshore.

Punerea în funcțiune a centralei electrice eoliene offshore va avea loc în cel mult 7 ani de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul în care titularul nu pune în funcțiune centrala electrică eoliană offshore în termenul prevăzut, contractul de concesiune se consideră reziliat de drept.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Transporturilor și cu sprijinul altor entități relevante vor constitui un grup de lucru interministerial în vederea elaborării și promovării unui plan în vederea utilizării infrastructurii porturilor românești pentru manufacturarea și construcția de echipamente necesare construcției centralelor electrice eoliene offshore, în vederea utilizării la nivel național și regional. Se vor analiza necesitățile de reabilitare/extindere a facilităților existente, precum și termenele de realizare astfel încât instalațiile respective să fie disponibile odată cu începerea implementării proiectelor.

 

Taxe și alte obligații

Dincolo de plata obligațiilor fiscale generale, titularii de contracte de concesiune pentru exploatarea perimetrelor eoliene offshore vor plăti o redevență și o taxă de pentru activitatea de exploatare a resurselor eoliene. Nivelul acestora urmează să fie stabilit prin lege la un nivel nominal în lei pe km2 pe an pentru suprafața perimetrului concesionat construit și pentru suprafața ocupată de cablurile electrice subacvatice de legătură cu punctele de racordare.

Companiile vor mai avea de plătit cotizații la ANRE și ACROPO, pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor acestor organisme: avize, licențe, autorizații de construire, documente de înregistrare, decizii de încetare a activității, aprobări de asociere, de transfer al licenței, acte adiționale la licențe, atestate, autorizări sau alte asemenea acte.

În condiții echivalente tehnice și de preț, titularii contractelor de concesiune sunt obligați să achiziționeze bunuri și servicii de la operatori economici din România și spațiul Uniunii Europene în condițiile prevăzute la art. 223 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Titularii contractelor de concesiune referitoare la perimetre eoliene offshore au obligația ca cel puțin 25% din numărul mediu anual de angajați utilizați în vederea derulării contractelor să fie cetățeni români cu rezidență fiscală în România.

 

Fotografie de Gabriel Vasiliu pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *