Acasă » Electricitate » Proiectele noi pe combustibili fosili nu vor mai primi finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)

Proiectele noi pe combustibili fosili nu vor mai primi finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)

15 decembrie 2021
Electricitate
energynomics

Președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu privind revizuirea Regulamentului privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E). Noile reguli pentru TEN-E vor sprijini obiectivele UE legate de climă și Pactul verde. Acordul identificat în negocierile din trialog urmează să fie aprobate de către statele membre.

Jernej Vrtovec, ministrul sloven al infrastructurii, a explicat: „Acordul obținut astăzi garantează că, pe viitor, niciun proiect nou pe combustibili fosili nu va mai primi finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Acordul de astăzi ne asigură că vom investi într-un viitor verde și neutru din punct de vedere climatic, care să garanteze eficiența, competitivitatea și securitatea aprovizionării, fără a lăsa pe nimeni în urmă.”

Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului au convenit, printre altele:

 • încetarea sprijinului pentru noile proiecte de gaze naturale și petrol și introducerea unor criterii obligatorii de durabilitate pentru toate proiectele
 • simplificarea și accelerarea procedurilor de avizare și autorizare, în special prin crearea unui punct unic de contact per proiect pentru avizare și autorizare
 • să permită, pe o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2029, ca activele convertite de la gaze naturale la hidrogen să fie utilizate pentru a transporta sau stoca un amestec predefinit de hidrogen cu gaz natural sau biometan. Eligibilitatea pentru asistență financiară UE pentru astfel de proiecte se va încheia la 31 decembrie 2027.
 • să permită proiectelor care nu mai figurează pe lista proiectelor de interes comun, dar pentru care cererea a fost acceptată spre examinare de către autoritatea competentă, să-și mențină drepturile și obligațiile în ceea ce privește autorizarea mai rapidă
 • în cazul Ciprului și Maltei, care încă nu sunt interconectate la rețeaua transeuropeană de gaze, este permisă pentru fiecare stat membru câte o interconectare aflată în curs de dezvoltare sau planificare, căreia i s-a acordat statutul de proiect de interes comun și este necesar pentru a asigura interconectarea permanentă a Cipru și Malta către rețeaua transeuropeană de gaze
 • să adauge o trimitere explicită la articolul 136 din regulamentul financiar al UE care enumeră situațiile în care o persoană sau o entitate va fi exclusă de la selectarea pentru a primi finanțare UE, cum ar fi frauda, ​​corupția sau comportamentul legat de organizații criminale
 • să includă în sfera de aplicare a Regulamentului anumite tipuri de electroliză care reprezintă o capacitate de cel puțin 50 MW, asigurată de un singur electrolizor sau de un set de electrolizoare care formează un singur proiect coordonat și care contribuie la sustenabilitate. Electrolizoarele nu vor fi eligibile pentru finanțare.
 • să sublinieze rolul energiei din surse regenerabile în toate activele, inclusiv rețelele inteligente de gaze
 • să creeze posibilitatea unei cooperări fără caracter obligatoriu în domeniul planificării rețelelor offshore
 • să consolideze procesul de guvernanță pentru TEN-E, cu un rol mai puternic pentru părțile interesate relevante
 • să includă în domeniul de aplicare al regulamentului proiecte de interes comun, în cazul în care sunt durabile și demonstrează beneficii la nivelul UE

Regulamentul revizuit va continua să asigure că noile proiecte răspund la obiectivele de integrare a pieței, competitivitate și securitate a aprovizionării. Acesta va continua să sprijine proiecte care conectează regiuni izolate în prezent de piețele energetice europene, care consolidează interconexiunile transfrontaliere existente și care promovează cooperarea cu țări din afara UE.

Comisia Europeană a lansat în septembrie o nouă cerere de propuneri pentru proiecte cheie de infrastructură energetică transfrontalieră pentru a fi incluse pe cea de-a patra listă a Uniunii cu proiecte de interes comun (PCI). Acestea urmează să fie cofinanțate prin subvenții în valoare de 785 milioane de euro din bugetul UE. Acesta este primul apel pentru PCI în conformitate cu noile reguli ale Conectării Europei (CEF), programul european de sprijin pentru infrastructura transeuropeană. În noiembrie, Comisia Europeană a aprobat primul proiect transfrontalier de infrastructură inteligentă („smart grid”) al României, dezvoltat în parteneriat de către Delgaz Grid SA, compania de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, parte a grupului E.ON, CNTEE Transelectrica SA, operatorul naţional de transport şi sistem, şi MAVIR, operatorul de transport maghiar.

Textul acordului politic provizoriu va fi disponibil în curând.

Acordul politic provizoriu este supus aprobării de către comitetul reprezentanților permanenți în Consiliu, înainte de a parcurge etapele formale ale procedurii de adoptare. Acordul provizoriu a fost obținut de Președinția slovenă a Consiliului și de reprezentanții Parlamentului European, pe baza mandatelor instituțiilor respective.

Comisia Europeană și-a prezentat propunerea privind revizuirea TEN-E pe 15 decembrie 2020, identificând 11 coridoare prioritare și 3 domenii tematice prioritare de dezvoltat și de interconectat. Regulamentul TEN-E actualizează categoriile de infrastructură eligibile pentru sprijin, cu accent pe decarbonizare și adaugă un nou accent pe rețelele electrice offshore, infrastructura hidrogen și rețelele inteligente. Acest lucru se va realiza în principal prin proiecte de interes comun (PCI) care sunt eligibile pentru finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei pentru 2021-2027.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *