Nicolae Golovanov

Sector

Electricitate

Definitoriu

Dr. ing. Nicolae Golovanov desfăşoară o amplă activitate de consultanţă în cadrul organismelor de specialitate din domeniul energiei. Este profesor la catedra Sisteme Electroenergetice, facultatea Energetică și specialist în domeniul utilizării eficiente a energiei electrice şi în domeniul calităţii energiei electrice.

Istoric profesional

Dr. ing. Nicolae Golovanov este profesor la catedra Sisteme Electroenergetice, facultatea Energetică, Universitatea Politehnica din Bucureşti, specialist în domeniul utilizării eficiente a energiei electrice şi în domeniul calităţii energiei electrice. De asemenea, este un specialist cunoscut în domeniul Tehnicii tensiunilor înalte. Are o bogată activitate în domeniul publicaţiilor de specialitate, fiind autor, prim autor sau coautor la un număr de peste 30 cărţi sau tratate. Împreună cu specialişti europeni recunoscuţi a publicat primul Handbook (editura Willey&Sons) din Europa privind calitatea energiei electrice. A obţinut premiul Constantin Budeanu al Academiei Române în anul 1995 pentru lucrarea Poluarea cu armo­nici a sistemelor electroenergetice funcţionând în regim permanent simetric, iar în anul 2000 lucrarea „Electrotemie şi Electrotenologii", la care este prim autor, a fost premiată de Academia Română. A condus, cu deosebită competenţă, un mare număr de doctoranzi, din ţară şi din străinătate (Elveţia, Grecia). Are peste 100 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, fiind o prezenţă activă la cele mai importante manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniu. 13 dintre lucrările realizate sunt citate ICI iar 4 sunt citate INSPEC. A desfăşurat şi desfăsoară o intensă activitate de cercetare în cadrul unor importante contracte ştiinţifice din ţără şi din străinatate. În prezent este director la 4 contracte de cercetare ştiinţifică derulate în cadrul programelor CEEX şi Parteneriate. Desfăşoară o amplă activitate de consultanţă în cadrul organismelor de specialitate din domeniul energiei.