Adrian Badea

Sector

Electricitate

Definitoriu

Adrian Badea este inginer și deține, din 2012, funcția de vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România

Contact

Disclaimer

Istoric profesional

Adrian Badea este inginer, absolvent al Universității Politehnica București, Facultatea de Energetică în anul 1968 În anul 1973, la Institutul Energetic din Moscova, obține titlul de doctor inginer cu teza „Criza transferului de căldură la curgerea apei prin canale”.După absolvirea Facultății de Energetică se dedică activității didactice începând ca asistent, şef de lucrări, conferențiar şi, din 1993, profesor şi Şeful Catedrei de Centrale Electrice şi Energetică Industrială din cadrul Facultății de Energetică a Universității Politehnica Bucureşti. Începând cu anul 1992, pe parcursul a 10 ani, urmează stagii de specializare în Franța la „Centrul de cercetari nucleare”, Grenoble; „École des Mines”, Paris; INSTN şi ADEME France, în domeniul energeticii nucleare, managementului mediului şi al surselor regenerabile de energie. Din anul 2000 până în 2006, a fost decanul Facultății de Energetică, iar între 2006 și 2012 a deținut funcția de prorector al Universității Politehnica. Activitatea ştiințifică a fost desfăşurată prioritar în domeniul cercetării privind: centrale electrice, instalații termice, instalații frigorifice, schimbătoare de căldura cu plăci, realizând astfel peste 25 contracte de cercetare. Ca recunoaştere a experienței acumulate în activitatea ştiințifică, a fost numit Expert al Uniunii Europene atât în domeniul Energiei, cât și în cel al Schimbărilor climatice. În anii 2003, 2005 şi 2007 a fost Preşedintele Conferinței Internaționale de Energie – Mediu, ca recunoaştere a valorii sale internaționale în domeniul energiei şi mediului.