Acasă » Petrol și Gaze » Consumatori » Industria de petrol și gaze din România: problemele unei industrii în dezvoltare

Industria de petrol și gaze din România: problemele unei industrii în dezvoltare

1 august 2014
Consumatori
energynomics

Ca producător de energie, industria de petrol și gaze are un rol important pe termen lung, contribuind la nevoile societății și din acest motiv, este vital să funcționeze în condiții de siguranță și responsabilitate, protejând mediul și răspunzând preocupărilor legate de impactul social și economic de la nivelul comunităților locale. În strădania continuă de a asigura piața cu hidrocarburi, companiile de petrol și gaze își asumă riscuri semnificative, atât operaționale, cât și financiare.

Accesul la informații

În România, informațiile de natură tehnică și economică referitoare la petrol și gaze, sunt informații clasificate (secret de serviciu). Astfel de informații sunt guvernate de către legislația specială si reglementari suplimentare emise de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (“ANRM”). Acordurile de concesiune, permisele și studiile de evaluare sunt, conform legislației actuale, clasificate ca secret de serviciu. Astfel încât, folosirea acestor informații, inclusiv în scopul evaluării și auditului financiar, este limitată și condiționată de aprobarea ANRM. Dificultățile pentru companiile de petrol și gaze apar când fluxul operațiunilor ar putea fi întrerupt sau întârziat până la aprobarea ANRM a accesului terților contractanți la aceste informații clasificate, informații vitale pentru procesul decizional.

Varinia-radu fotoCa orice industrie în dezvoltare cu actori internaționali, accesul la informații este o problemă importantă care, în scopul creșterii investițiilor și a evaluării corecte a existenței și a valorii resurselor, ar necesita o reformare a sistemului legislativ.

În consecință, compararea și corelarea cu alte jurisdicții cu tradiție în industria de petrol și gaze care sunt modele de succes, ar putea fi o soluție optimă pentru a crea flexibilitatea dorită. În lumina interesului național declarat pentru adoptarea unei politici energetice adaptate nevoilor actuale, modificări legislative având în prim-plan accesibilitatea datelor istorice, stabilirea unui regim diferențiat în funcție de caracteristicile datelor (primare sau prelucrate), crearea de reguli de utilizare a datelor bazate pe considerente “need to know”, pot fi factori care să genereze un mediu investițional atractiv.

Accesul la teren

Recent, industria de petrol și gaze se confruntă cu dificultati practice la nivel local și regional, apreciate de către investitori ca fiind obstacole reale în îndeplinirea angajamentelor stabilite în acordurile de concesiune. De exemplu, accesul la terenul aferent perimetrului petrolier concesionat, esențial pentru executarea operațiunilor, este de obicei îngrădit ca urmare a refuzului nejustificat al proprietarilor de a acorda accesul la terenurile lor, refuzând chiar negocieri de bună credință în vederea stabilirii unor compensări juste și prealabile. Mai mult, identificarea proprietarilor este de asemena un proces îndelungat și nu întotdeauna încununat de rezultate. Astfel de situații sunt generatoare de daune semnificative titularului și statului, prin imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale într-o perioadă de timp adecvată și rezonabilă. În lumina “psihozei gazelor de șist” și a lipsei de întelegere a drepturilor de acces și servitute prevăzute de către Legea Petrolului, cooperarea cu autoritățile locale devine un factor critic.

Având în vedere cele enunțate anterior, este vitală creșterea nivelului de conștientizare a publicului referitor la interesul național asociat cu valorificarea resurselor de hidrocarburi și rolul strategic în asigurarea securității resurselor de energie, dar și o colaborare mai strânsă a autorităților centrale și locale. Adoptarea unui sistem legislativ flexibil și actualizat, cu scopul de a aborda dificultățile curente de accesare a terenurilor, ar putea constitui, de asemenea, o opțiune de remediere prin propuneri de lege ferenda corespunzatoare.

————————————-

Articolul integral poate fi citit în numărul din iunie al energynomics.ro Magazine.

Dacă vrei să primești gratuit numărul următor (septembrie 2014), în format tipărit, scrie-ne la adresa office@energynomics.ro, pentru a te include în lista de distribuție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *