Acasă » Electricitate » Elementele principale din Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2050

Elementele principale din Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2050

25 noiembrie 2022
Biomasă
energynomics

Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Spînu, alături de secretarul de stat pentru Energie, Constantin Boroșan, au prezentat conceptul Strategiei Energetice a Republicii Moldova 2050 (documentul în română). Strategia energetică va fi structurată pe 5 capitole, iar primul se va referi la creșterea securității energetice.

Printre priorități sunt menționate:

 • Construcția unei centrale electrice, bazată pe tehnologia flexibilă cu motoare cu ardere internă, cu o capacitate între 80 și 100 MW, pentru creșterea capacităților de echilibrare / balansare a sistemului electroenergetic și integrarea unei capacități mai mari a surselor regenerabile de energie;
 • Construcția unei centrale electrice de cogenerare, pe baza tehnologiei flexibile, bazată pe ciclu combinat gaze abur, cu un randament electric de peste 55% și o capacitate de cel puțin 250 MW;
 • Creșterea interconectivității energetice cu țările vecine, prin finalizarea construcției liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău;
 • Construcția unei noi linii electrice aeriene dinte Moldova și România LEA 400 kV Bălți-Suceava;
 • Analiza fezabilității proiectelor de interconexiune dintre Moldova și România LEA Vulcănești – Smârdan și dintre Moldova și Ucraina, circuitul doi al LEA Bălți – CHE Dnestrovsk;
 • Consolidarea sistemului național de transport al gazelor naturale și facilitarea tranzitului de gaze către depozitele de stocare din Ucraina;
 • Dezvoltarea infrastructurii de stocare a combustibililor de rezervă pentru centralele electrice;
 • Crearea stocurilor strategice / de securitate de gaze naturale;
 • Crearea stocurilor strategice / de securitate de produse petroliere

Dezvoltarea piețelor competitive de energie și integrarea regională constituie al doilea capitol al strategiei energetice a Republicii Moldova, cu următoarele direcții de urmat:

 • Finalizarea procesului de separare și independență (unbundling) al Operatorului Sistemului de Transport de gaze naturale pentru a asigura accesul garantat nediscriminatoriu al furnizorilor alternativi la rețeaua de transport
 • Desemnarea unui operator comercial al pieței de energie electrică;
 • Lansarea piețelor organizate competitive pentru ziua următoare și a piețelor pe parcursul zilei în domeniul electroenergetic;
 • Utilizarea platformelor dezvoltate de ENTSO-E pentru schimbul de servicii de echilibrare și de sistem.

Pentru promovarea eficienței energetice (capitolul 3) sunt anticipate intervenții precum:

 • Reabilitarea energetică a câte circa 400.000 de metri pătrați suprafață de clădiri rezidențiale pe an;
 • Reabilitarea energetică a câte circa 170.000 de metri pătrați suprafață de clădiri publice pe an;
 • Electrificarea sectorului de încălzire prin eliminarea treptată a cazanelor pe bază de gaze naturale, dispozitivelor de încălzire cu radiatoare rezistive, precum și a sobelor pe biomasă ineficiente și înlocuirea acestora cu pompe de căldură;
 • Implementarea sistemelor de contorizare inteligentă / smart metering;
 • Modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, inclusiv prin promovarea punctelor termice individuale și a distribuției pe orizontală a agentului termic;
 • Crearea de inițiative pentru a sprijini creșterea numărului de automobile electrice până la circa 500 mii în anul 2030;
 • Crearea de inițiative pentru a sprijini trecerea transportului public urban sau a transportului de marfă la vehicule hibride sau electrice;
 • Implementarea auditurilor energetice obligatorii pentru companiile mari și aplicarea standardelor de management energetic.

Capitolul patru se concentrează pe Promovarea durabilității, a energiei regenerabile și a emisiilor reduse, cu măsuri propuse precum:

 • Construcția parcurilor fotovoltaice cu o putere totală de circa 200 MW;
 • Construcția parcurilor eoliene cu o putere totală de circa 250 MW;
 • Construcția centralelor electrice pe bază de biogaz și biomasă cu o putere totală de 65 MW;
 • Construcția centralelor electrice de valorificare energetică a deșeurilor cu o putere totală de 20 MW;
 • Construcția sistemelor de stocare a energiei electrice cu baterii cu o capacitate de 85 MW până în anul 2035;
 • Dezvoltarea durabilă a sectorului biomasei prin promovarea înființării plantațiilor de plante energetice;
 • Transpunerea și implementarea dispozițiilor privind comunitățile de energie regenerabilă;
 • Introducerea facturării nete (net billing) și facilitarea racordării centralelor electrice industriale, care produc pentru consumul propriu.

Ultimul capitol se referă la Protecția consumatorilor și reducerea sărăciei energetice, obiectiv pentru care se dorește

 • Reducerea impactului crizelor energetice și a poverii energetice;
 • Protejarea consumatorilor vulnerabili prin ajutoare sociale adecvate, cum ar fi compensații pentru consumul de gaze naturale, energie termică și electrică. Instituirea de programe publice de izolare termică a clădirilor pentru comunitățile afectate de sărăcia energetică, etc.

Propunerile pe Conceptul Strategiei Energetice au fost colectate în cadrul celor 5 ateliere de lucru / workshop-uri tematice organizate în perioada 27 mai 2022 și 24 iunie 2022 cu participarea părților interesate și a experților în domeniul energiei, în cadrul Proiectului „Moldova Energy Security Activity” implementat de către USAID Moldova pentru suportul acordat în vederea promovării Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în anul 2050.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *