Acasă » Electricitate » Criteriile de performanță energetică trebuie să devină omniprezente în achizițiile publice

Criteriile de performanță energetică trebuie să devină omniprezente în achizițiile publice

4 octombrie 2021
Electricitate
energynomics

Comisia Europeană a publicat un nou set de recomandări și orientări privind principiul „Eficiența energetică pe primul loc” (EE1st) în vederea punerii sale în practică. În contextul în care eficiența energetică este deja de ceva vreme un element cheie al politicii UE privind reducerea emisiilor, principiul eficienței energetice a fost în mod oficial înscris în legislația UE odată cu adoptarea Regulamentului privind guvernanța din 2019. Acest lucru a evidențiat rolul esențial pe care îl joacă eficiența energetică și importanța includerii acesteia în procesele de planificare și deciziile de investiții, de exemplu, prin încorporarea acesteia în planurile naționale pentru energie și climă (NECP) ale statelor membre.

Se recomandă statelor membre să se asigure că principiul “eficienței energetice pe primul loc” este aplicat în deciziile de politică, planificare și investiții la diferite niveluri de luare a deciziilor, atunci când cererea sau oferta de energie sunt afectate. Alte șase recomandări sunt menite să încurajeze autoritățile publice să conducă prin puterea exemplului și să acționeze pentru a face din principiul EE1st o forță motrice în cadrul societății. O modalitate menționată în Orientările CE este stabilirea de obiective specifice pentru clădirile publice în ceea ce privește performanța energetică sau ratele de renovare: „Clădirile publice ar trebui să dea exemplu prin implementarea diverselor soluții de eficiență energetică pentru a demonstra fezabilitatea și beneficiile acestora. În special, clădirile noi ar trebui să lege funcționalitatea, designul și durabilitatea, incluziunea și estetica în conformitate cu Noul Bauhaus european cu cea mai bună performanță energetică posibilă și, dacă este posibil, să depășească cerințele obligatorii pentru clădirile cu consum energetic aproape de zero (NZEB)”. Autoritățile publice ar trebui, de asemenea, să se asigure că certificatul de performanță energetică (EPC) al unei clădiri este comunicat în mod clar publicului. În cadrul CPE, ar trebui luate în considerare și informații suplimentare care ar putea promova soluții de eficiență energetică, de exemplu, beneficii mai mari preconizate în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

O altă modalitate de a contribui la transformarea principiului EE1st în realitate este întărirea achiziției de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic. Achizițiile publice ecologice și articolul 6 din Directiva privind eficiența energetică încurajează deja autoritățile publice să cumpere cele mai bune produse performante din punct de vedere energetic. Totuși, în conformitate cu principiul EE1st, criteriile de performanță energetică ar trebui să fie omniprezente în licitațiile publice și să aibă o pondere substanțială în evaluarea și selecția ofertelor. De asemenea, este necesar să se utilizeze performanța energetică nu ca unul dintre criteriile auxiliare, ci ca o condiție centrală și / sau criteriu de atribuire în licitațiile publice. Autoritățile publice ar trebui să evalueze modul în care performanța dorită a produselor licitate poate fi atinsă în conformitate cu obiectivele de performanță energetică. Acolo unde este posibil, vor trebui luate în considerare în mod particular performanțele soluțiilor mai eficiente din punct de vedere energetic.

În cele din urmă, se vorbește despre contractarea serviciilor energetice și a performanței energetice, efectuarea auditurilor energetice și implementarea sistemelor de management al energiei. În mod similar cu obiectivele specifice de renovare, clădirile publice ar trebui să fie și exemple de aplicare a soluțiilor disponibile care facilitează realizarea economiilor de energie. Avantajele aplicării acestor soluții, în special pentru bugetul public, ar trebui promovate și comunicate publicului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *