ANRM (Agenția Națională pentru Resurse Minerale)

Sector

Minerit, Petrol si Gaze

Oameni cheie

Gheorghe Duțu, președinte

Atribuții

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional. ANRM are următoarele atribuţii principale: negociază şi stabileşte, împreună cu ceilalţi concedenti ai domeniului public al statului clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licenţe şi permise şi reglementează derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, regulamente şi instrucţiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare.

Contact

Strada Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, 010366, București Romania
+4.021.313.22.04
Disclaimer