CNR-CME

Sector

Asociație

Obiective

CNR – CME are ca obiect principal de activitate promovarea dezvoltării durabile a energiei în România şi a utilizării eficiente a resurselor de energie de toate formele, prin colectarea, prelucrarea şi publicarea de informaţii utile privind politicile energetice la nivel global şi european în domeniile: resursele de energie şi protecţia mediului înconjurător; producerea, transportul, conversia şi utilizarea energiei; consumul de energie în vederea intensificării şi eficientizării activităţilor economice.

Oameni cheie

Iulian Iancu - Președinte
Gheorghe Bălan – Director General Executiv
Elena Ratcu – Manager Program VLER

Descriere

Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) este o organizaţie nonguvernamentală, membră a Consiliului Mondial al Energiei. Membru fondator al CME din anul 1924, CNR-CME este un partener strategic pentru dezvoltarea energetică durabilă a României şi utilizarea surselor de energie de toate formele.
CNR-CME oferă informaţii utile, variate şi de actualitate pentru toate formele de energie, incluzând cărbunele, petrolul, gazele naturale, energia nucleară, hidro şi noile energii regenerabile, comunica eficient cu membrii săi, oferindu-le posibilitatea de a fi la curent cu politicile energetice la nivel naţional şi internaţional, reprezintă interesele membrilor cu ocazia întâlnirilor organizate de Consiliul Mondial al Energiei (Congresul Mondial al Energiei, Adunările Executive, forumuri, seminarii etc) şi contribuie la luarea deciziilor în domeniul energiei la nivel mondial, având reprezentanţi în toate grupele de studii ale Consiliului Mondial al Energiei.
Membrii CNR-CME sunt principalele companii, organizaţii, instituţii din România, interesate de luarea deciziilor în domeniul energetic la nivel naţional şi mondial: producători, furnizori şi distribuitori de energie, de toate formele; producători şi furnizori de echipamente şi servicii pentru sectorul energetic; autorităţi naţionale de reglementare în domeniul energiei; asociaţii şi societăţi profesionale fără scop lucrativ; factori de decizie, institute universitare şi de cercetare-dezvoltare; utilizatori de energie; specialişti din domeniul energetic.

Contact

B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, cod 020371 Bucuresti
+4.0372.82.14.75; +4.0372.82.14.76
Disclaimer