Acasă » Termo » 2 săptămâni pentru investitorii interesați de proiectele CE Oltenia

2 săptămâni pentru investitorii interesați de proiectele CE Oltenia

12 noiembrie 2021
Cogenerare
energynomics

CE Oltenia a lansat etapa ofertelor angajante pentru selecția investitorilor interesați să constituie societăți mixte în vederea implementării a 10 proiecte fotovoltaice și dezvoltarea de unități de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale. Investitorii interesați sunt așteptați să depună documentele prevăzute în Caietul de Sarcini pentru îndeplinirea cerințelor de calificare și oferta financiară angajantă până pe 29 noiembrie 2021, scrie Invest Energy.

Pe 7 octombrie, într-un interviu realizat de Focus Energetic, Lăcrămioara Diaconu Pințea, membru al Directoratului CE Oltenia, anunța că au fost identificate „o serie de companii care sunt interesate”, iar în noiembrie se va stabili cu cine se va merge mai departe. “Aceste parteneriate sunt esențiale în vederea aprobării planului de restructurare, de aceea trebuie să lucrăm într-un ritm accelerat”, spunea Lăcrămioara Diaconu Pințea.

Proiectele sunt cele cuprinse în planul de restructurare a CE Oltenia notificat Comisiei Europene luna decembrie anul trecut, plan ce a fost revizuit în iunie 2021.

 • Proiectul 1: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată (PI) de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari
 • Proiectul 2: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni
 • Proiectul 3: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița
 • Proiectul 4: Constituire SPV privind implementarea parcului fotovoltaic – EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismana – EMC Roșia – Rovinari)
 • Proiectul 5: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 ale SE Rovinari
 • Proiectul 6: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa ale SE Rovinari
 • Proiectul 7: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu ale SE Rovinari
 • Proiectul 8: Constituire SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o PI de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est ale SE Rovinari
 • Proiectul 9: Constituire SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit
 • Proiectul 10: Constituire SPV privind implementarea unui bloc de 850 MW pe gaz natural la SE Ișalnița care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 330 MW pe lignit

Pentru implementarea fiecărui proiect, se va înființa câte o societate cu capital mixt de tip „Special Purpose Vehicle” (SPV), persoană juridică română, la care CE Oltenia va contribui cu aport în natură, iar investitorul selectat va contribui cu aport în numerar. Pentru toate proiectele, CE Oltenia a depus la Ministerul Energiei solicitări pentru a fi incluse în proiectul Fondului de Modernizare a României. Se estimează că finanțarea din Fondul de Modernizare care ar putea fi obținută de fiecare SPV constituit poate fi de până la 70% pentru proiectele fotovoltaice, respectiv de până la 50% pentru proiectele CCGT. Acest tip de finanțare este o finanțare nerambursabilă, fiind specificat faptul că finanțarea nu a fost încă aprobată. În acest context, investitorul selectat va asigura resursele financiare suplimentare necesare realizării Proiectului dezvoltat de SPV-ul la capitalul căreia participă proporțional cu cota sa de participare. De asemenea, este posibil ca CE Oltenia să contribuie și cu aport în numerar sau altă formă de finanțare și/sau numerar.

Pentru admiterea unui investitor la procedura de selecție, este necesar ca acesta sa fie investitor financiar sau strategic cu experiență dovedită în proiecte în domeniul energiei, respectiv:

 • Domeniul energetic (producție și / sau distribuție și / sau furnizare de gaze naturale și / sau energie electrică și/sau servicii adiacente industriei energetice) (oricare dintre acestea); sau
 • Dezvoltare și / sau operare de grupuri de producție a energiei (oricare dintre acestea); sau
 • Tranzacționarea produselor energetice (gaz natural, energie electrică, LPG, LNG).

De asemenea, pentru admiterea unui investitor la procedura de selecție, este necesar ca acesta să prezinte o garanție de participare drept document doveditor privind capacitatea financiară, inclusiv de investiție, în valoare de:

 • minimum 1 milion lei pentru investitorii pentru proiectele fotovoltaice, pentru fiecare proiect pentru care se depune oferta; și respectiv
 • minimum 5 milioane lei pentru investitorii pentru proiectele CCGT, pentru fiecare proiect pentru care se depune oferta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *