Acasă » Interes general » Transgaz a finalizat Strategia Climatică şi de Decarbonizare

Transgaz a finalizat Strategia Climatică şi de Decarbonizare

13 ianuarie 2024
Interes general
energynomics

Transgaz a elaborat Strategia Climatică şi de Decarbonizare, în vederea tranziției etapizate la o activitate neutră din punct de vedere climatic şi a consolidării rezilienței la schimbările climatice, luând în considerare cele mai bune practici şi politicile şi reglementările naționale şi internaționale privind schimbările climatice.

Elaborat cu sprijinul Băncii Europene pentru Investiții (BEI), proiectul a fost dezvoltat în contextul European Investment Advisory Hub (Platforma europeană de consiliere în materie de investiții – EIAH).

Potrivit unui comunicat al Transgaz, obiectivul general al strategiei este dual, referindu-se la aspectele de decarbonizare şi la cele climatice. Astfel, strategia de decarbonizare cuprinde: evaluarea cuprinzătoare a amprentei de carbon a procesului actual de operare; obiective cantitative ambițioase de reducere a emisiilor pe termen scurt şi mediu şi acțiunile propuse la nivel înalt şi măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective; opțiuni de decarbonizare pe termen lung; explicație a rolului compensațiilor şi a impactului acestora asupra părților interesate; strategia de implicare a părților interesate, inclusiv posibilitățile Transgaz de a coopera cu părțile interesate (în aval şi în amonte de sistemul de transport al gazelor naturale) în proiecte care contribuie la decarbonizare; acțiuni necesare din partea Transgaz pentru a îndeplini cerințele şi reglementările naționale şi internaționale (privind clima), cum ar fi Planul Național Integrat de Energie şi Schimbări Climatice.

Strategia climatică presupune: evaluarea de nivel înalt a vulnerabilității climatice pentru Transgaz şi principalele sale părți interesate; acțiuni necesare, astfel încât Transgaz să se alinieze la Taxonomia UE şi Directiva UE privind raportarea corporativă de sustenabilitate, precum şi cerințele prevăzute în cadrul de Aliniere la Acordul de la Paris pentru Contrapărți (cadrul „PATH”) al BEI; evaluarea necesarului de investiții, a potențialelor surse de investiții şi a eligibilității acestora.

„Implementarea proiectelor cuprinse în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale 2022 – 2031 aprobat, în conformitate cu măsurile identificate în Strategia de decarbonizare, va contribui substanțial la decarbonizarea activități de transport gaze naturale desfăşurate de SNTGN Transgaz SA, în perioada următoare, când gazele naturale vor rămâne pentru o perioadă lungă de timp un combustibil de tranziție. Elaborată în conformitate cu cadrul PATH al BEI şi în strânsă colaborare cu principalele părți interesate, Strategia Transgaz privind clima şi decarbonizarea este conformă atât cu reglementările naționale şi internaționale în domeniul schimbărilor climatice, cât şi cu domenii mai largi de gestionare a mediului”, se precizează în comunicatul companiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *