Aproape 700 de angajați de la Închideri Mine Valea Jiului vor fi disponibilizați

0

695 de salariați vor fi disponibilizați de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Energiei. Astfel, o sumă de 1,038 milioane de lei ar putea fi alocată din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 pentru plata venitului lunar de completare destinat celor concediaţi, scrie Agerpres.

Planul de disponibilizare se va desfășura în două etape: etapa I în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, estimat începând cu data de 1 iulie 2015, și etapa a II-a în perioada octombrie — decembrie 2015.

“Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea unei sume de 1.028 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de minister de resort, în sensul prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 — 2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare”, se menționează în proiectul de act normativ.

Programul de activitate al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului pentru anul 2015 s-a întocmit în conformitate cu Planul de Închidere pentru accesarea ajutorului de stat necesar facilitării închiderii minelor de cărbune necompetitive, cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final și bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 241/2015.

Share.

Despre Autor

Bogdan Tudorache

Lasă un comentariu