Acasă » Electricitate » Parlamentul României deschide calea utilizării duale, inclusiv pentru regenerabile, a terenurilor agricole și pășunilor

Parlamentul României deschide calea utilizării duale, inclusiv pentru regenerabile, a terenurilor agricole și pășunilor

22 iunie 2022
Biomasă
energynomics

Parlamentarii din Camera Deputaților, for decizional, au decis astăzi modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a altor acte normative pentru a permite amplasarea de parcuri fotovoltaice sau eoliene pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maximum 50 hectare. Acestea nu vor mai trebui să fie scoase din circuitul agricol.

Proiectul de lege fusese adoptat în februarie de Senat, inclusiv cu prevederea că, prin excepție legea cadru, pe terenurile agricole având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățări funciare, situate in extravilan, vor putea fi amplasate “obiective de investiție specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare”.

”Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol se poate face numai pentru suprafețele de teren ocupate de aceste obiective de investiție, restul suprafeței rămânând în circuitul agricol”.

Dispozițiile nou introduse ”produc efecte juridice până la data de 31 decembrie 2026”.

Măsura este o pre-condiție esențială pentru ca investițiile anunțate în sectorul de regenerabile să poată fi inițiate și execute în timp pentru ca România să își îndeplinească obiectivele privind tranziția energetică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.