Acasă » Electricitate » Ministerul Energiei relansează proiectul centralei de la Tarnița-Lăpuștești cu 10 zile de consultare a pieței

Ministerul Energiei relansează proiectul centralei de la Tarnița-Lăpuștești cu 10 zile de consultare a pieței

28 iulie 2023
Electricitate
energynomics

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) a lansat un proces de consultare a pieței pentru a estima prețului estimativ al realizării unei capacități de stocare cu puterea de până la 1.000 MW într-o centrală hidroenergetică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) la Tarnița-Lăpuștești care să poată interveni în echilibrarea sistemului energo-energetic național pe durate cuprinse între 4-6 ore.

Ministerul caută repere pentru

 • Valoarea estimată a proiectului
 • Durata de realizare
 • Documentele necesare a fi puse la dispoziția prestatorului
 • Identificarea prestatorilor care beneficiază de experiența necesară pentru întocmirea documentațiilor, pentru prestarea serviciilor de elaborare
 • Studiul de fezabilitate în vederea stabilirii necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții
 • Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile și selectarea unui număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții
 • Studiul de fezabilitate pentru analiza, fundamentarea și propunerea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite

În același timp, SAPE reamintește că „oportunitatea și necesitatea” realizării proiectului sunt parte din Strategia Energetică a României 2018-2030, în baza a 10 avantaje:

 • creșterea gradului de siguranță al SEN în contextul funcționării în UCTE;
 • transferul energiei electrice de la golul de sarcină la vârf;
 • arbitrajul pieței de energie electrică;
 • rezerva de avarie de scurtă durată;
 • rezerva de reglaj terțiar rapid și rezerva de reglaj terțiar lent;
 • reglajul frecvență-putere;
 • furnizarea de rezervă reactivă și reglarea tensiunii în SEN;
 • schimbul prin interconexiune în cadrul UCTE;
 • repunere în funcțiune SEN- black start capability, capacitatea de a restabili interconexiunile de rețea în cazul în care se produce o pană de curent;
 • implementarea și gestionarea SEN a surselor regenerabile intermitente de energie electrică asigurând condiții optime pentru instalarea unei puteri mai mari de 4000 MW în centralele electrice eoliene.

Fiecare participant la acest proces de consultare a pieței este așteptat să prezinta până pe 08 august 2023, ora 12:00,  în circa 7 zile lucrătoare, o ofertă neangajantă estimativă cât mai detaliată și in concordanță cu cerințele atașate la prezentul anunț. Informații suplimentare la gabriel.marcu at sape-energie.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *