a

Obiectiv general

Ne propunem să influențăm pozitiv atitudinea și comportamentul  factorilor de decizie din autoritățile publice și din companii – de la start-up-uri și IMM-uri, la întreprinderile cele mai mari, cu privire la necesitatea și beneficiile aplicării auditurilor energetice, cu exemple de acțiuni și tehnologii pentru creșterea eficienței energetice, de la generare, la monitorizare și consum, prin automatizare și digitalizare.

Despre proiect

Pentru al 7-lea an la rând, Energynomics organizează o campanie media pentru digitalizare și eficiență energetică, la nivel național.

În 2023, campania se va desfășura în limba română, sub titlul “Eficiență energetică pentru tranziția energetică”, și va implica alături de platforma de comunicare Energynomics, Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE și Direcția pentru Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei. Concret, vom realiza patru tipuri de acțiuni:

 

Ateliere tematice

Eficiența energetică, de la oportunitate la realitate

Trainer / lector: Dr. Andrei Ceclan, profesor, senior energy consultant

Brașov aaaaa Oradea aaaaa Constanța aaaaa Iași aaaaa București

Cursul vizează prezentarea unor studii de caz privind oportunități și proiecte materializate de eficiență energetică în industrie și la nivel de localități, cu accent pe indicatori cheie de rezultat, inclusiv efecte măsurate și verificate, resurse financiare și umane angajate, bariere și depășirea lor, precum și lecții învățate.

Eficiență energetică și tranziție energetică în domeniul UAT

Trainer / lector: Dr. Corneliu Rotaru, senior expert energy efficiency

Brașov aaaaa Oradea aaaaa Constanța aaaaa Iași aaaaa București

Cursul prezintă conceptele și orientările de bază ale politicii naționale și europene în domeniul tranziției energetice și urmărește creșterea capacității UAT-urilor pentru acțiuni necesare și utilizarea de tehnologii pentru creșterea eficienței energetice, precum și pentru managementul energetic al localităților. Vor fi abordate teme precum: baze de date și digitalizare, noi mecanisme de cooperare între UAT-uri și comunități energetice pentru reducerea costurilor de pregătire a investițiilor, contractarea serviciilor energetice, precum și noi abordări pentru identificarea de soluții de eficiență energetică (ex. producere descentralizată, contorizare inteligentă, alocatoare de costuri).

Surse și scheme de finanțare a proiectelor de eficiență energetică

Trainer / lector: Adrian Ghiță, Director Executiv al Fondului Român pentru Eficiența Energiei (FREE)

Brașov aaaaa Oradea aaaaa Constanța aaaaa Iași aaaaa București

Cursul prezintă principalele mecanisme de finanțare disponibile la nivel național destinate proiectelor ce propun soluții de eficiență energetică și producere de energie din surse regenerabile. Vor fi prezentați factorii care influențează indicatorii proiectului și relevanța acestora în creșterea șanselor pentru accesarea în paralel a mai multor surse de finanțare, fie separat, fie prin integrarea unei scheme de finanțare complexe.

Parteneri în desfășurarea proiectului

SC Wing Media Energy Consulting SRL (Energynomics)

IMM cu sediul în România înființată în 2012, Wing Media Energy Consulting este proprietarul mărcii Energynomics și al tuturor mărcilor conexe, printre care bine-cunoscutele Spring Cocktail, Energy Strategy Summit, Energy Breakfast Club, Energynomics Awards. Ca agenție media specializată în industria energetică națională și regională, Wing Media Energy Consulting operează prin Energynomics, ca brand central, și prin platforma sa de comunicare (site web, reviste tipărite, evenimente proprii) pentru a furniza informații, perspective, profiluri și oportunități de sociaizare pentru manageri, specialiști și ingineri din industria energetică românească.

Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE

Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE este o entitate de interes public, cu personalitate juridică, independentă și autonomă financiar, creată în baza Acordului de Asistență Financiară Grant între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. FREE acționează ca agenție de implementare a Fondului Global pentru Mediu și a finanțat proiecte de eficiență energetică în România din 2002.

Ministerul Energiei, prin Direcția pentru Eficiență Energetică – DEE

Direcția pentru Eficiență Energetică – DEE este o autoritate publică din cadrul Ministerului Energiei, structură pentru eficiență energetică cu atribuții, la nivelul autorității publice centrale, privind elaborarea și aprobarea politicilor și legislației primare și secundare în domeniul eficienta energetica in industrie.

Innovation Norway

Proiectul este finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul programului „Eficiență energetică pentru tranziția energetică” în România.

Programul beneficiază de un grant de 200.000 de euro din fonduri norvegiene.

Scopul programului este să sensibilizeze publicul larg, mediul industrial și autoritățile publice cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă, să informeze, să educe, să responsabilizeze factorii de decizie din cadrul autorităților publice și companiilor din România, precum și publicul larg, în principal tânăra generație, pentru a întreprinde acțiuni pozitive care să contribuie la tranziția energetică verde, prin eficiență energetică și integrarea sigură a energiilor regenerabile.

Granturile norvegiene

Granturile norvegiene și granturile EEA reprezintă contribuția Norvegiei la o Europă verde, competitivă și favorabilă incluziunii. Prin granturile norvegiene și granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Țările Baltice. Alături de celelalte state donatoare, Norvegia a oferit 3,3 miliarde de euro prin scheme de granturi consecutive în intervalul 1994-2014.

Granturile norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în țările care au aderat la UE după 2003. Pentru perioada 2014-2021, subvențiile norvegiene se ridică la 1,25 miliarde de euro. Prioritățile pentru această perioadă sunt: #1 Inovație, cercetare, educație și competitivitate #2 Incluziune socială, angajarea tinerilor și reducerea sărăciei #3 Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon #4 Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi fundamentale # 5 Justiție și afaceri interne.

Vă invităm să vizitați www.norwaygrants.org și www.innovasjonnorge.no/en pentru mai multe informații despre Granturile norvegiene și Innovation Norway.