CRE (Romanian Energy Center)

Sector

Asociație

Obiective

Centrul Român al Energiei (CRE) îşi desfăşoară activitatea cu scopul de a influenţa politica energetică europeană în vederea susţinerii şi promovării investiţiilor în tranziţia către un sistem energetic cu nivel redus de carbon. Doar prin crearea unui cadru corespunzător şi stabil privind condiţiile pentru investiţii tranziţia către o Europă verde poate avea succes.

Oameni cheie

Stelian Alexandru Gal - președinte
Mircea Vescan - vice-președinte

Descriere

Obiectivul general al CRE îl reprezintă promovarea participării instituţiilor membre, a societăţilor energetice româneşti de stat şi private în procesul de decizie al instituţiilor europene, participarea în parteneriate europene, în programele de finanţare ale instituţiilor europene şi desfăşurarea activităţii de lobby în interesul instituţiilor sectorului energetic românesc.
CRE, este o asociaţie profesională non-profit şi are că obiective următoarele:
a. Promovarea participării instituţiilor, societăţilor energetice româneşti în procesul de decizie al insituţiilor europene, participarea în parteneriate europene, în programele de finanţare ale instituţiilor europene şi desfăşurarea activităţii de lobby în interesul instituţiilor sectorului energetic românesc.
b. Colectarea, analiză şi distribuirea informaţiilor privind sectorul energetic; susţinerea membrilor privind dezvoltarea de studii în acest domeniu, găzduirea şi facilitarea contactelor între Membrii CRE şi instituţii şi organizaţii internaţionale de profil.
c. Studierea aspectelor strategice, politice, tehnice, sociale, legislative şi instituţionale care sunt legate direct sau indirect de secorul energetic şi de asemenea facilitarea accesului membrilor CRE la aceste informaţii.

Contact

Str. Hristo Botev 16-18, Cod postal: 030236, București
+4.021.303.57.41
Disclaimer