Acasă » Regenerabile » AOAR propune măsuri concrete pentru gestionarea bio-deșeurilor

AOAR propune măsuri concrete pentru gestionarea bio-deșeurilor

9 septembrie 2020
Biomasă
energynomics

România are șansa de a acționa și de a contribui la atingerea obiectivelor europene, recuperând decalajele existente, acumulate în perioade lungi de inactivitate a decidenților politici și guvernamentali, remarcă Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), într-un comunicat de presă. AOAR recomandă stabilirea unei agende de mediu cu obiective precise, pentru a putea produce rapid rezultate concrete și a încuraja progrese rapide pentru cetățeni, autorități locale și firme.

“Trebuie să taxăm tot mai ferm tratarea necorespunzătoare a deșeurilor și ratarea reciclării acestora, pentru a putea spera la obținerea de beneficii nete: materii prime autohtone, îmbunătățirea balanței de plăți, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, economii de costuri, atragerea de fonduri europene pentru investiții în infrastructură critică”, insistă AOAR.

În ceea ce privește eficiența utilizării resurselor materiale, sunt necesare câteva măsuri concrete pentru recuperarea decalajelor de performanță față de restul Uniunii Europene.

Recomandare: colaborare strânsă, într-un cadru oficial, la nivel național, între Ministerul Mediului, autoritățile locale și grupuri de experți, pentru diseminarea bunelor practici și implementare efectivă de procese logistice noi, construite prin decizii informate bazate pe date reale capabile de-a asigura monitorizarea efectivă a performanței și intervenția rapidă de corecție sau stimulare.

Rezultat așteptat: difuzarea rapidă a informației, multiplicarea exemplelor de succes, obținerea unor performante superioare măsurate, la nivel național. AOAR încurajează abordarea problematicilor de mediu structurat și segmentat, pornind de la informație și cazuistică ușor accesibile, pentru a extinde modelele de succes și a demonstra că legislația se poate implementa și poate conduce la rezultatele vizate.

Recomandare de acțiune: abordarea segmentată: colectarea resturilor alimentare și vegetale de la retaileri, valorificarea acestora în obținerea de biogaz, fertilizanți si digestat anaerob, cu întoarcerea acestora în economia reală.

Rezultat așteptat: crearea rapidă a unor sisteme, modele și parteneriate eficiente, scalabile și multiplicabile, autosustenabile financiar.

Recomandare de acțiune: platformă de comunicare continuă, deschisă partenerilor sociali, academici și de afaceri, coordonată de ministerele de linie pentru temele din domeniul lor de responsabilitate.

Rezultat așteptat: o cunoaștere mai bună a stadiului actual, a tendințelor macro-economice și de reglementare comunitară, care facilitează angajamentul asumat și sprijinul din partea firmelor și cetățenilor în transformarea societală de care România are nevoie.

Legislația de mediu este stufoasă, într-o transformare continuă și, pe alocuri, contradictorie. Pentru implementarea uniformă, este necesară completarea acesteia cu norme care să asigure operaționalizarea rapidă și unitară, cât mai ușor de înțeles de cei care trebuie să o cunoască și să o respecte.

Recomandare de acțiune: promovarea și adoptarea de urgență a normelor tehnice pentru legea compostului, a sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje, a reglementărilor pentru deșeurile din materiale de construcții, a transparentizării informațiilor de autorizare și de mediu în general, definirea statutului de „end of waste” pentru câteva categorii importante de deșeuri, adoptarea politicilor de reparare a echipamentelor electrice (care pot avea o importanță majoră pentru dotarea copiilor din medii defavorizate cu calculatoare și tablete, frigidere, televizoare, mașini de spălat etc).

Rezultat așteptat: dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, creșterea valorii economice a deșeurilor, crearea de locuri de muncă, creșterea nivelului de trai in comunitățile sărace, îmbunătățirea capacității administrative locale.

Pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate, AOAR încurajează și susține crearea unui grup de lucru sub coordonarea Ministerului Mediului, structurat pe tematici concrete, care să reunească reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților locale, ai agențiilor de protecția mediului și ai altor instituții cu rol în implementarea politicilor de mediu.

Trebuie să prioritizăm urgențele de mediu și să contribuim la transformarea oportunităților relevate la nivel european în avantaje competitive și societale locale, prin identificarea, propunerea și derularea de proiecte naționale de mediu, afirmă AOAR. “România are șanse considerabile pentru îmbunătățirea organizării sistemului de colectare separată și reciclare a deșeurilor municipale, pornind de la exemple existente și modele testate. Comunitățile funcționale, de tipul Dobroești, Sibiu, Buzău, Oradea pot constitui puncte de pornire pentru diseminarea bunelor practici.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *