EUCF lansează primul apel pentru finanțare pentru comunitățile locale – Webinar pe 25 iunie!

0

Asociația „Orașe Energie în România” (OER) anunță lansarea unui nou instrument de finanţare – European City Facility (EUCF) – care oferă expertiză și suport financiar simplificat (de până la 60.000 EUR), consolidarea capacităților și asistenţă pentru comunitățile locale indiferent de suprafață sau nivelul populației, în scopul dezvoltării unor pachete solide de investiții pentru Climă și Energie, pentru mobilizarea finanțărilor necesare.

EUCF a deschis primul apel pentru cererile de finanţare, în perioada 25 mai – 2 octombrie 2020. Durata inițială a apelului (2 luni) a fost prelungită în baza circumstanțelor cauzate de epidemia Covid-19.

Conceptele pentru Investiții, respectiv studii de prefezabilitate, analize ale barierelor pieţei sau ale părților interesate, analize juridice și de guvernanță, toate sunt utile în identificarea proiectelor necesare. Ca strategie de finanțare și foaie de parcurs pentru punerea în aplicare, aceste Concepte pentru Investiții reprezintă un prim pas către un plan financiar cu drepturi depline.

Un proces de aplicare simplu și transparent în limba română permite autorităților locale să participe la apelul de finanțare, în limita propriilor resurse. Pe parcursul aplicării, autoritățile locale primesc asistență în limba română, prin intermediul Expertului Național. În România, Asociaţia OER îndeplineşte rolul de Expert Național și Rețea de Diseminare pentru programul EUCF.

Solicitanții declarați câștigători vor avea ocazia consolidării capacităților pentru dezvoltarea unor pachete de investiții și vor primi ajutor financiar de până la 60.000 EUR. Sursele pentru finanțarea implementării acestor strategii pot rezulta ulterior atât din sectorul privat (bănci de dezvoltare, bănci comerciale etc.), platforme naționale de investiții, cât și din alte programe finanțate de Uniunea Europeană, precum Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), Fondul European Structural de Investiții (ESIF), facilitățile de asistență pentru dezvoltarea proiectelor (PDA), spre exemplu programul ELENA al Băncii Europene de Investiții.

Pornind de la unele dintre barierele cu care se confruntă municipalitățile mici și mijlocii, cum ar fi limitarea resurselor umane și financiare, lipsa de experiență sau expertiză în dezvoltarea pachetelor de investiții, și în general abordările conservatoare în privința finanțării proiectelor, EUCF sprijină investițiile locale în domeniul energiei sustenabile și al eficienței energetice.

Avantajele aplicațiilor depuse de Asocierile de UAT-uri

După perioada depunerii cererilor de finanţare (25 mai – 2 octombrie 2020), evaluatorii vor avea la dispoziție două luni pentru verificarea aplicaţiilor. Evaluarea va avea în vedere nivelul economiilor de energie și al investițiilor preconizate, dar și criterii calitative precum implicarea părților interesate, structura de guvernanță etc. Considerând că economiile de energie și investițiile ar putea crește prin agregarea proiectelor, autoritățile locale și asocierile de UAT-uri sunt încurajate să își unească forțele și resursele pentru a depune cereri comune.

Asociaţia OER va prezenta detalii referitor la instrumentul EUCF şi la etapele primului apel pentru finanţare în cadrul unui webinar care va avea loc în data de 25 iunie 2020, în intervalul orar 11:00-12:30. Cei interesaţi să participe se pot înscrie completând Formularul de Înregistrare.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul solicitantului pe site-ul EUCF sau descărcați Descrierea Apelului. Pentru întrebări, vă puteți adresa Biroului EUCF sau Expertului Național.

Share.

Lasă un comentariu