ELCEN are de recuperat 400 de milioane de lei de la Termoenergetica; a mers deja în instanță

0

În cele câteva luni de la preluarea operării rețelei de termoficare din București, TERMOENERGETICA a acumulat datorii de 398 de milioane de lei față de ELCEN, anunță principalul producătorul de energie termică din Capitală. ELCEN a formulat deja acțiuni în instanță pentru recuperarea creanțelor și avertizează că TERMOENERGETICA întrunește deja condițiile de intrare în insolvență în urma acumulării de datorii restante.

Nu au fost achitate facturile aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2020, reclamă ELCEN, care a calculat că Primăria Municipiului București înregistrează restanțe la plata subvenției pentru perioada noiembrie 2019 – februarie 2020 în valoare de 538 milioane lei. “Se înregistrează scadențe depășite și se percep penalități conform legii”, precizează ELCEN într-un comunicat de presă.

“Potrivit legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Municipiul București, în calitate de unitate administrativ teritorială, are în responsabilitate asigurarea continuității și siguranței serviciului public de furnizare a energiei termice. Această obligație include și asigurarea și achitarea fondurilor necesare acoperirii integrale și la timp a tuturor costurilor stabilite de legiuitor în sarcina sa, respectiv virarea subvenției pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, potrivit O.G. 36/2006.”

ELCEN a formulat deja acțiuni în instanță pentru recuperarea creanțelor. “De asemenea, având în vedere faptul că există riscul major să se repete situația ELCEN-RADET și în ceea ce privește relația contractuală ELCEN-TERMOENERGETICA ca urmare a creșterii datoriilor restante – cu riscul compromiterii reorganizării ELCEN și, implicit, a sistemului de termoficare din capitală – ELCEN are obligația de a lua în calcul toate opțiunile legale pentru recuperarea acestor datorii, inclusiv posibilitatea formulării unei cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență a Termoenergetica, în conformitate cu prevederile Legii 85/2014.”

Situația financiară în detaliu, așa cum este sintetizată de ELCEN

  • 88,29 milioane de lei – creanță neachitată aferentă lunii ianuarie 2020, cu o depășire a scadenței de 60 de zile, plus penalități de întârziere
  • 158,12 milioane de lei – creanță neachitată aferentă lunii februarie 2020, cu o depășire a scadenței de 31 de zile, plus penalități de întârziere
  • 151,71 milioane de lei – valoarea facturii aferente lunii martie 2020, cu scadență depășită pe 29 aprilie

ELCEN reia în comunicat situația financiară care a dus RADET București în faliment: datorii curente de aproximativ 300 milioane lei, înregistrate de Regie față de ELCEN ca urmare a pierderilor financiare și tehnologice aferente perioadei de insolvență 2016-2019 și plătibile, conform legislației în vigoare, de către PMB, instituția ce a înființat și coordonat RADET. Aceste datorii curente se adaugă datoriilor RADET București înregistrate față de ELCEN în valoare de 3,7 miliarde de lei, înscrise în tabelul definitiv de creanțe, pentru care s-a solicitat în instanță atragerea răspunderii Municipiului București. Potrivit ELCEN, PMB înregistrează subvenție restantă aferentă lunii noiembrie 2019 în valoare de 86,92 milioane de lei, iar circa 450 milioane lei este valoarea subvențiilor neachitate de PMB pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru lunile decembrie 2019, respectiv ianuarie și februarie 2020.

Share.

Lasă un comentariu