Acasă » Evenimente » Tânărul profesionist în energie – candidaturile anului 2020 la Energynomics Awards

Tânărul profesionist în energie – candidaturile anului 2020 la Energynomics Awards

2 decembrie 2020
Evenimente
energynomics

Continuăm să prezentăm candidaturile anului 2020 la premiile Energynomics, cu secțiunea Tânărul profesionist în energie. Numai unul dintre experții înscriși în competiție va fi recompensat în cadrul Galei din 3 decembrie, dar fiecare dintre ei merită respectul nostru și o promovare cât mai largă. Mulțumim tuturor companiilor și personalităților care s-au implicat în acest efort de conturare a imaginii industriei energetice românești în 2020 prin reușitele sale!

 

Adrian Vintilă – Manager Departamentul Dezvoltare Produse noi CEZ Vânzare

Inițiator de soluții inovatoare, un susținător al vieții active în comunitatea locală și un promotor al companiei, Adrian Vintilă coordonează activitatea departamentului Dezvoltare Produse Noi și a creat unul dintre pilonii pe care se bazează viziunea companiei – promovarea energiei verzi și combaterea sărăciei energetice.

Prin activitatea sa, Adrian Vintilă a coordonat dezvoltarea în portofoliul companiei al primului produs de furnizare energie 100% verde, CEZ Verde, destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici, la care au aderat deja peste 8.000 de consumatori. Adrian Vintilă a coordonat proiectul de #SchimbarePeVerde al copiilor de la Școala Gimnazială Mușătești (județul Argeș), prin care CEZ Vânzare a transformat școala din consumator de energie electrica, în prosumator. De asemenea, Adrian Vintilă a coordonat introducerea în companie a primului robot care utilizează tehnologia RPA. Datorită “Dorei”, efortul uman necesar pentru operarea NIR în SAP a scăzut cu 95%, iar rata de eroare este de 0%.

Andrei Erghelegiu – Product Manager, coordonator al echipei de cercetare-dezvoltare din cadrul grupului Eximprod

Andrei este un tânăr entuziast, implicat și dedicat activităților pe care le desfășoară în Eximprod. El este dezvoltatorul proiectului „zero touch deployment”, care asigură configurarea de la distanță a posturilor de transformare fără intervenție umană.

Absolvent al Politehnicii București, Andrei este IoT Business Development Manager la Eximprod Grup, coordonând echipa de cercetare-dezvoltare a grupului – Inovium Digital Vision. Rolul său principal este să implementeze proiecte cu ES200, RTU-ul virtual creat de Eximprod care susține digitalizarea rețelelor electrice. Este persoana tehnică solicitată de Cisco în proiectele de Industrial IoT și reprezentantul Eximprod în proiectul Innovation Labs România.

Radu Marcu – Specialist Smart Metering Distribuție Oltenia

Inginerul Radu Marcu, absolvent al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică Aplicată din Craiova, promoția 2014, a arătat o înclinație deosebită către implementarea noilor tehnologii, încă de la primul contact cu compania Distribuție Energie Oltenia. În scurt timp, a devenit responsabil cu monitorizarea proceselor automate de import citiri pentru facturare și validarea listelor de citiri neplauzibile. Din 2015, Radu a fost implicat în proiectul pilot 3 AMM de montare a peste 20 de mii de contoare SMART in Craiovița, proiect care i-a deschis noi perspective în dezvoltarea profesională.

Până în 2020, Radu Marcu a coordonat activități de testare soluții noi de la BPL la PLC, tehnologii interoperabile G3 și Prime, contoare de la diverși producători internaționali, participând activ la definirea soluției PRIME, ca soluție acceptată de Distribuție Oltenia în implementarea contoarelor inteligente.

Adrian Vintilă – Manager New Products Development Department, CEZ Vânzare

Initiator of innovative solutions, a supporter of active life in the local community and a promoter of the company, Adrian Vintilă coordinates the development of new products and created one of the pillars on which the company’s vision is based – promoting green energy and fighting energy poverty.

Through his activity, Adrian Vintilă coordinated the development in the company’s portfolio of the first green energy supply product 100%, CEZ Green, aimed at both domestic and non-domestic consumers, to which more than 8.000 consumers have already joined. Adrian Vintilă coordinated the project of #SchimbarePeVerde of the children from the Musatesti Gimnasium (Arges county), by which CEZ Vânzare converter the school from power consumer into prosumer. Adrian Vintilă also coordinated the introduction in the company of the first robot using RPA technology. Due to “Dora”, the human effort required to operate IRNs in SAP has fallen by 95% and the error rate is 0%.

Andrei Erghelegiu – Product Manager, Coordinator of the R&D team of the Eximprod Group

Andrei is an enthusiastic young man, involved and dedicated to his activities in Eximprod. He is the developer of the „zero touch deployment” project, which provides remote configuration of transformation stations without human intervention.

Andrei is IoT Business Development Manager at the Eximprod Group, leading the group’s R&D team – Inovium Digital vision. Its main role is to implement projects with ES200, the virtual RTU created by Eximprod which supports the digitalization of electricity networks. He is the technical person requested by Cisco in Industrial IoT projects and the Eximprod representative in the Innovation Labs Romania project.

Radu Marcu – Smart Metering Specialist, Distribuție Oltenia

Engineer Radu Marcu, a graduate of the Faculty of Automatica, Computers and Applied Electronics in Craiova, promotion 2014, showed a special inclination for the implementation of new technologies, from the first contact with Distribuție Oltenia. Shortly, he became responsible for monitoring the automatic import processes of billing readings and validating the implausible reading lists. Since 2015 Radu has been involved in the pilot project 3 AMM to install over 20 thousand smart meters in Craiova, a project which opened up his professional development prospects.

Until 2020, Radu Marcu coordinated testing activities new solutions from BPL to PLC, interoperable technologies G3 and Prime, meters from various international manufacturers, actively participating in defining the PRIME solution as an acceptable solution for Distribuție Oltenia in the implementation of smart meters.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.