Acasă » Electricitate » Strategia pentru hidrogen a UE – cel puțin 6 GW din regenerabile până în 2024

Strategia pentru hidrogen a UE – cel puțin 6 GW din regenerabile până în 2024

9 iulie 2020
Electricitate
energynomics

Uniunea Europeană a adoptat Strategia UE cu privire la hidrogen, document care schițează modul în care hidrogenul va fi folosit pentru a sprijini decarbonizarea în industrie, transporturi, generarea de energie electrică și în clădirile din Europa – prin investiții, reglementări, crearea unei piețe, cercetare și inovare.

Hidrogenul poate alimenta sectoare care nu se pretează pentru electrificare și asigură capacități de stocare pentru a echilibra fluxurile variabile de energie regenerabilă, dar acest lucru poate fi realizat numai cu acțiuni coordonate între sectorul public și cel privat, la nivelul întregii UE. Prioritatea este dezvoltarea hidrogenului regenerabil, produs utilizând în principal energie eoliană și solară. Totuși, pe termen scurt și mediu sunt necesare și alte forme de hidrogen cu o amprentă redusă de carbon pentru a reduce rapid emisiile și pentru a sprijini dezvoltarea unei piețe viabile.

Această tranziție va necesita o abordare în etapizată:

Din 2020 până în 2024, UE va sprijini instalarea la nivelul Uniunii a unei capacități de cel puțin 6 GW în instalații de electroliză pentru producerea de hidrogen din surse regenerabile și producerea de până la un milion de tone de hidrogen din surse regenerabile.

În perioada 2025-2030, hidrogenul trebuie să devină o parte intrinsecă a sistemului energetic integrat la nivel european, cu o capacitate de cel puțin 40 GW generată în instalații de electroliză pentru hidrogen din surse regenerabile și producerea a până la 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile

Între 2030 și 2050, tehnologiile pe bază de hidrogen regenerabil ar trebui să ajungă la maturitate și să fie utilizate pe scară largă în toate sectoarele dificil de decarbonizat.

Pentru a contribui la realizarea acestei strategii, Comisia a lansat miercuri Alianța europeană pentru hidrogen curat, din care fac parte lideri din industrie, oficiali la nivel național și regional, reprezentanți ai societății civile și ai Băncii Europene de Investiții. Alianța va alcătui o listă de proiecte de investiții pentru producție scalabilă și va sprijini cererea de hidrogen curat în UE.

Pentru a direcționa sprijinul către cele mai curate tehnologii disponibile, Comisia va depune eforturi pentru a introduce standarde, terminologie și certificare comune, ținând cont de emisiile de carbon și de legislația existentă în domeniul climei și al energiei, în concordanță cu taxonomia UE pentru investiții durabile. Comisia va propune politici și regulamente pentru a crea certitudine la nivelul investitorilor, pentru a facilita utilizarea hidrogenului, pentru a promova infrastructura și rețelele logistice necesare, pentru a adapta instrumentele de planificare a infrastructurii și pentru a sprijini investițiile, în special prin planul de redresare „Next Generation EU”.

Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *