Acasă » Electricitate » Start în programul AFM pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice

Start în programul AFM pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice

15 septembrie 2021
Electricitate
energynomics

Autoritățile și instituțiile publice interesate să participe la Programul pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice vor putea depune cererile de finanțare începând din 20 septembrie. Aplicația informatică pentru crearea conturilor de utilizatori și descărcarea modelului cererii de finanțare este disponibilă încă de astăzi, 15 septembrie, informează Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București și instituțiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale. Toate aceste entități pot beneficia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Suma alocată primei sesiuni de finanțare este de 1,4 miliarde de lei, iar finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți: 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv; 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori; 8.000.000 lei pentru orașe; 14.000.000 lei pentru consilii județene; 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0; 14.000.000 lei pentru municipii de rang I; 10.000.000 lei pentru municipii de rang II; 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București.

Vor fi finanțate prin acest program măsurile de creștere a eficienței energetice , dar și “măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc în mod direct la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază”. Lucrările de bază se referă la

  • reabilitare termică a elementelor clădirii
  • asigurarea sistemului de producere a energiei termice
  • reabilitarea / modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri
  • lucrări de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare și / sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte măsuri care conduc la realizarea scopului proiectului
  • instalarea unor sisteme alternative cu eficiență energetică de producere a energiei electrice și / sau termice, “precum instalații cu panouri solare termice și / sau hibride, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează prin cogenerare de înaltă eficiență, pompe de căldură, centrale pe biomasă, centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, instalații de producere a energiei din surse geotermale, turbine eoliene”

La acest punct, Ghidul de finanțare, publicat în urmă cu doar 5 zile, vine cu precizarea că “sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform soluției tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiția ca acestea să se afle pe imobilul (teren și clădire) aflat în proprietatea publică/administrarea solicitantului”. În plus, “sursele de energie (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru producerea energiei necesare doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii publice a proiectului, fără a se urmări în mod special livrare de energie în rețelele naționale. Dacă prin utilizarea echipamentelor pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu rezultă un surplus, acesta poate fi livrat în sistemul energetic național, cu respectarea legislației în domeniu, sub rezerva necomercializării respectivului surplus în condiții de piață liberă / concurențială. În caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autoritățile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanțate”.

Beneficiarul are obligația să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta diferența dintre consumul inițial de energie primară al clădirii și energia primară finală, consumată în perioada supusă raportării.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.