Acasă » Electricitate » Proiectul smart grid CARMEN de 150 de milioane de euro va demara în 2023

Proiectul smart grid CARMEN de 150 de milioane de euro va demara în 2023

3 mai 2022
Electricitate
energynomics

Proiectul Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMEN), dezvoltat de către Delgaz Grid SA și CNTEE Transelectrica SA în parteneriat cu operatorul de transport maghiar, MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt, a primit aprobarea finală de la Uniunea Europeană, fiind inclus pe lista a cincea a Proiectelor energetice de Interes Comun (PIC). În 29 aprilie 2022 a intrat în vigoare Regulamentul delegat al Comisiei, 564/2022 din 19 noiembrie 2021, în urma aprobării de către Parlamentul European și Consiliu, prin care Proiectul CARMEN devine oficial Proiect de Interes Comun în aria tematică Smart Grid.

Proiectul CARMEN are o valoare de aproximativ 150 milioane euro, cererea de finanțare urmând a fi depusă în a doua jumătate a anului 2022. Implementarea se va derula pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2023 și până în 2028.

„Obținerea calității de Proiect de Interes Comun pentru proiectul CARMEN marchează un punct de referință în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere în contextul cooperării operatorilor de transport și distribuție”, afirmă Gabriel Andronache, CEO al CNTEE Transelectrica SA. “Pentru a face față tuturor transformărilor din sectorul energetic susținute de agenda europeană, este necesară o abordare globală, în spiritul colaborării și al împărtășirii informațiilor. Ne aflăm în contextul în care doar implementând interoperabilitatea între sistemele noastre, printr-o cooperare pragmatică și curajoasă, putem adapta rețelele la noile configurații ale sistemelor electroenergetice în contextul tranziției energetice. Suntem mândri că Transelectrica este parte a acestui obiectiv investițional de importanță majoră la nivel european și le mulțumim partenerilor noștri din cadrul Delgaz Grid pentru colaborarea extraordinară în efortul de a da viață acestui proiect”.

Prin intermediul proiectului CARMEN, partenerii vizează modernizarea și dezvoltarea rețelelor de transport și de distribuție energie electrică, precum și creșterea interoperabilității acestora, atât la nivel național, cât și european, în sensul atingerii obiectivelor de interes comun.

Astfel, se estimează modernizarea de stații și posturi de transformare, a liniilor aeriene de înaltă tensiune, implementarea tehnologiilor IT și de comunicații specifice, precum și instalarea în rețeaua electrică de transport a unor mijloace moderne de control al tensiunii la nivelul sistemului energetic.

CARMEN este „cel mai ambițios proiect de investiții al României în infrastructura de distribuție a energiei electrice din Regiunea Nord-Est”, declară Volker Raffel, CEO al E.ON România. „Avem convingerea că proiectul CARMEN va deveni un model de bună practică din punct de vedere al colaborării dintre actorii sectorului electroenergetic, în perspectiva adaptării la cerințele europene privind decarbonificarea, digitalizarea și securitatea energetică.”

CARMEN va contribui în mod direct la creșterea capacității de preluare în rețeaua de joasă tensiune a electricității produse din surse regenerabile de către prosumatori, proiectul reprezentând un pas extrem de important în direcția accelerării decarbonificării și digitalizării rețelei de transport și distribuție a energiei electrice gestionate de cei trei parteneri.

Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie de infrastructură energetică transfrontalieră pentru construirea unei piețe europene interne a energiei mai integrată și mai reziliență și pentru urmărirea obiectivelor în materie de energie și climă. Actuala Listă PIC cuprinde 98 de proiecte: 67 de proiecte în domeniul transportului și stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor naturale, 6 proiecte de rețele de CO2 și 5 proiecte de rețele electrice inteligente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.