Acasă » Termo » Cogenerare » Poziția COGEN privind digitalizarea sectorului energetic

Poziția COGEN privind digitalizarea sectorului energetic

6 octombrie 2021
Cogenerare
energynomics

În această săptămână, Comisia Europeană a lansat o consultare publică în contextul pregătirii unui plan de acțiune al Comisiei privind digitalizarea sistemului energetic, care urmează să fie publicat în primul semestru al anului 2022. CE a primit deja peste 40 de comentarii de la companii și asociații de afaceri. Iată câteva dintre propunerile lansate de COGEN Europe, asociația europeană pentru promovarea cogenerării care reunește peste 60 de membri.

Îmbunătățirea funcționalității echipamentelor din clădiri Digitalizarea poate fi utilizată pentru a optimiza funcționarea aparatelor pentru a satisface mai bine nevoile clădirilor individuale și ale proprietarilor acestora. Aceasta poate include interfețe ușor de utilizat pentru a informa consumatorii în timp real cu privire la performanțele aparatelor lor, inclusiv autogenerarea, autoconsumul, eficiența energetică și utilizarea energiei rețelei regenerabile și eficiente. Opțiuni mai avansate, cum ar fi prețurile energiei în timp real și intensitatea carbonului (sau a gazului) în regiunea lor, vor determina consumatorii să răspundă la cerere, să utilizeze soluții cu eficiență mai mare și să dezvolte o conștientizare sporită cu privire la mediu.

Clădirile trebuie să reacționeze la sistemul energetic în ansamblu Digitalizarea poate sprijini agregarea și funcționarea optimă a echipamentelor din clădiri la nivel de cartier. Având în vedere complementaritatea unor soluții precum micro-cogenerarea sau cogenerarea la scară mică, pompe de căldură și vehicule electrice, sisteme fotovoltaice (OV) și altele, funcționarea acestora poate fi optimizată pentru a maximiza eficiența energetică, stabilitatea rețelei și utilizarea energiei regenerabile, reducând în același timp costurile globale. În acest caz, digitalizarea poate ajuta la evaluarea corectă a soluțiilor optime pentru rețelele electrice în orice moment, precum și la optimizarea funcționării acestora pentru a maximiza beneficiile pentru clienți. Acest lucru se poate face fie prin intermediul centralelor virtuale / agregării, fie prin oferirea de stimulente (scheme de sprijin sau tarife de rețea diferențiate) care generează în mod corespunzător beneficii pentru consumatori.

Clădirile ar trebui să facă parte dintr-un sistem energetic integrat. O mai bună integrare a stocului imobiliar existent și viitor într-un sistem energetic mai larg va asigura că clădirile pot interacționa cu rețelele energetice (pentru electricitate, căldură și răcire) și alte sectoare. Digitalizarea va fi esențială în stimularea răspunsului la cerere și a autoconsumului, de exemplu prin asigurarea faptului că încărcarea energetică a clădirii (de exemplu, o pompă de căldură) sau autogenerarea (de exemplu, o micro-cogenerare) pot reacționa la prețurile energiei și la disponibilitatea de energie regenerabilă și eficientă (electricitate și gaze naturale). Soluțiile de digitalizare aplicate cogenerării în clădiri pot ajuta la optimizarea funcționării acestora pentru a genera în mod automat electricitate și căldură simultan cu cererea maximă de energie electrică, susținând stabilitatea rețelei și făcând astfel încât clădirile să contribuie activ la integrarea sistemelor energetice.

Digitalizarea sprijină integrarea sistemelor locale Apar noi modele de afaceri, cu obiectivul de a integra tehnologii complementare, cum ar fi sursele regenerabile intermitente, încălzirea centralizată, cogenerarea, hidrogenul și stocarea la nivel de cartier. Utilizarea optimă a acestor soluții poate fi îmbunătățită prin digitalizare, inclusiv automatizare și sisteme de control. În cazul în care consumatorii se bazează pe încălzirea centralizată, ar trebui luată în considerare funcționarea inteligentă a rețelelor de încălzire centralizată în vederea integrării mai multor surse regenerabile, încurajarea eficienței energetice, îmbunătățirea confortului consumatorilor și susținerea rețelelor electrice. În special pentru cogenerare, capacitatea de a crește și descrește producția în funcție de mixul de rețea disponibil, precum și de potențiale lipsuri în aprovizionare, pot fi completate de informații în timp real despre astfel de modificări.

Digitalizarea joacă roluri importante și în sectorul gazelor naturale. Informațiile privind calitatea gazelor și utilizarea gazelor regenerabile și decarbonizate, inclusiv hidrogenul, pot fi colectate mai ușor și distribuite consumatorilor prin soluții digitale. Acest lucru poate ajuta consumatorii (în special utilizatorii industriali) să se adapteze mai bine la schimbările din compozițiile de gaze.

La nivel de cartier sau cvartal, aplicațiile în cogenerare pentru încălzirea centralizată pot fi optimizate pentru a utiliza din ce în ce mai mult energia regenerabilă, pentru a sprijini rețelele electrice și pentru a asigura o eficiență ridicată.

Digitalizarea producției, întreținerii și funcționării soluțiilor de cogenerare înseamnă sisteme de automatizare și control care optimizează perfect funcționarea sistemelor de construcții pentru a fi mai flexibile în echilibrarea rețelei.

Aplicațiile de tip „gemeni digitali” sunt un exemplu de digitalizare în sectorul cogenerării, care vizează creșterea productivității și obținerea unor rezultate de afaceri semnificativ mai bune. Soluția “gemenilor digitali” generează o reprezentare digitală a unui activ fizic generat pentru a utiliza datele care descriu activul în combinație cu analize avansate. Prin urmare, această optimizare influențează favorabil rezultatele de business utilizând potențialul digital, de exemplu, indicând momentul când o unitate necesită service.

Sistemul inteligent de raportarea a informațiilor (Intelligent Report Information System – IRIS) este un exemplu de digitalizare în sectorul cogenerării, care analizează automat inconsecvențele în funcționarea sistemului și, în consecință, creează alocări de servicii. Monitorizarea optimizată a instalației garantează că nu apar nereguli operaționale critice. Mai mult, IRIS este complet integrat în structurile de servicii existente și permite identificarea în timp real a neregulilor operaționale, corelându-le cu parametrii sistemului și recomandând în cele din urmă măsuri operatorului centralei în cogenerare sau membrilor personalului de servicii care monitorizează sistemul.

Combinarea fluxurilor de date digitale cu un nivel ridicat de automatizare poate, de asemenea, optimiza funcționarea cogenerării. Sistemul controlează fluxurile de informații și poate oferi, de exemplu, tuturor celor implicați în ciclul de viață al produsului toate datele necesare pentru a menține unitățile în funcțiune, cu timpi de oprire cât mai scurți posibil, sau pentru a permite operațiuni de întreținere de la distanță pentru piesele din instalațiile și echipamentele clienților.

Standardizarea, reglementarea, finanțarea și schimbul de bune practici

În prezent, aplicațiile și procesele digitalizate devin din ce în ce mai relevante pentru sectorul energetic. Cu sisteme și soluții inovatoare care contribuie la un sistem energetic mai funcțional, inteligent, integrat și mai curat, tehnologiile digitale au un potențial semnificativ în contribuția și facilitarea tranziției energetice. Standardizarea, reglementarea, finanțarea și schimbul de bune practici la nivelul UE pot accelera digitalizarea în sectorul energetic:

  • Crearea unei serii de studii și implicarea părților interesate pentru a identifica modalitățile prin care digitalizarea poate sprijini sectorul energetic.
  • Promovarea soluțiilor de digitalizare pentru a permite integrarea sistemelor energetice, permițând operatorilor de utilități și rețele să coordoneze și să planifice mai bine dezvoltarea și funcționarea sistemelor energetice la nivel local.
  • Standardizarea la nivel european pentru soluții digitale în domeniul energiei, inclusiv pentru automatizare, sisteme de control, protecția datelor și securitate cibernetică.
  • Digitalizarea ca dimensiune distinctă în reglementările privind etichetarea energetică / proiectarea ecologică, în special pentru sistemele de încălzire a spațiilor, prezentând modalități cheie de susținere a funcționării inteligente a echipamentelor din clădiri.
  • Finanțare din partea UE pentru dezvoltarea și extinderea soluțiilor de energie digitală.
  • Consolidarea cadrului Indicatorilor de pregătire pentru soluții inteligente (SRI) în cadrul EPBD – inclusiv rolul încălzirii la nivel urban – ar putea fi luată în considerare pentru a atinge acest obiectiv, deoarece ar accelera procesul de digitalizare, necesar pentru ca diferite părți și sectoare să interacționeze și să comunice. SRI ar putea fi luate în considerare pentru a intensifica măsurile privind răspunsul la cerere (demand response), auto-generare și autoconsum.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *