Acasă » Interes general » Pachetul Energie curată pentru toți a fost finalizat; Uniunea Energetică mai avansează puțin

Pachetul Energie curată pentru toți a fost finalizat; Uniunea Energetică mai avansează puțin

24 mai 2019
Interes general
energynomics

Consiliul de Miniștri al UE a adoptat în mod oficial în această săptămână patru noi dosare din legislația UE care reașază piața de energie electrică a Uniunii pentru a o face mai adaptată pentru viitor. Sunt finalizate astfel ultimele elemente restante din pachetul „Energie curată pentru toți cetățenii europeni”, ceea ce reprezintă un pas important spre finalizarea Uniunii Energiei, în linie cu prioritățile Comisiei Juncker.

Tranziția treptată către o energie curată și o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale momentului. În 2016, UE a decis să o abordeze prin rescrierea cadrului de politică energetică al UE pentru a facilita această tranziție energetică curată și echitabilă. Oferind un mediu juridic modern și stabil și stabilind un sens comun și clar, UE poate stimula investițiile publice și private necesare și poate aduce o valoare adăugată europeană, abordând simultan aceste provocări. Ca pachet, noile norme vor consolida drepturile consumatorilor, afirmă Comisia, punându-le în centrul tranziției în domeniul energiei; acestea vor crea creștere economică și locuri de muncă verzi într-o economie modernă care nu va uita de nicio regiune și de niciun cetățean. Acestea vor permite UE să își manifeste rolul de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice ca urmare a Acordului de la Paris.

Acesta este cel mai ambițios set de propuneri privind energia prezentat vreodată de Comisia Europeană. „Odată cu finalizarea sa, am făcut din Uniunea Europeană a Energiei – una dintre cele zece priorități politice ale Comisiei Juncker – o realitate. Cred cu adevărat că acest pachet va accelera tranziția în domeniul energiei ecologice și va oferi tuturor europenilor acces la o energie sigură, competitivă și durabilă „, a declarat comisarul pentru energie și energie pentru climă Miguel Arias Cañete.

Pachetul „Energie curată pentru toți cetățenii” își propune să stabilească un echilibru corect între luarea deciziilor la nivel european, național și local. Statele membre vor continua să își aleagă propriul mix energetic, dar trebuie să respecte noi angajamente de îmbunătățire a eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile în acest mix până în 2030. De exemplu, noile norme privind piața energiei electrice, abia adoptate, vor facilita integrarea energiei regenerabile în rețea, vor încuraja mai mult interconectările și fluxurile transfrontaliere și introduc noi garanții că piața oferă semnale fiabile pentru viitoarele investiții. Normele impun statelor membre să elaboreze planuri de prevenire, pregătire și gestionare a posibilelor situații de criză în furnizarea de energie electrică în coordonare cu statele membre învecinate și să sporească rolul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

UE a fost printre primii promotori ai energiei verzi: a fost prima putere majoră la nivel global care a stabilit, în 2009, obiective ambițioase în domeniul energiei și al schimbărilor climatice pentru 2020 (20% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, o pondere de 20% pentru energia regenerabilă și creșterea eficienței energetice cu 20%). Zece ani mai târziu, UE este în linii mari înscrisă pe traseul care va permite realizarea obiectivelor 2020, demonstrând că este posibil să se reducă emisiile și să se realizeze creșterea PIB în același timp. Între timp, energia regenerabilă a devenit mult mai ieftină. În plus, prin Acordul privind clima din 2015, UE a promis să avanseze și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030. Pentru a răspunde acestei provocări și pentru a continua să conducă tranziția globală în domeniul energiei, Comisia a propus în 2016 un set de noi norme ambițioase numite „Pachetul privind energia curată pentru toți europenii”. Cu acest pachet, Comisia a abordat toate cele 5 dimensiuni ale Uniunii energetice (1) securitate energetică; 2) piața internă a energiei; 3) eficiența energetică; 4) decarbonizarea economiei; și 5) cercetare, inovare și competitivitate). Pachetul este alcătuit din următoarele elemente:

  1. eficiența energetică pe primul plan: directiva revizuită privind eficiența energetică stabilește o nouă și mai ambițioasă țintă pentru eficiența utilizării energiei de 32,5% în 2030, iar noua directivă privind performanța energetică a clădirilor maximizează potențialul de economisire a energiei al clădirilor mai inteligente și mai ecologice.
  2. Mai multe surse regenerabile: a fost fixat un nou obiectiv ambițios de cel puțin 32% în domeniul energiei regenerabile până în 2030, cu dispoziții specifice pentru stimularea investițiilor publice și private, pentru ca UE să-și mențină poziția de lider mondial în materie de surse regenerabile de energie.
  3. O mai bună guvernanță a Uniunii Energiei: un nou regulament privind energia, care impune ca fiecare stat membru să elaboreze planuri naționale privind energia și clima (NECP) pentru intervalul 2021-2030. Acestea stabilesc modalitățile de realizare a obiectivelor Uniunii în domeniul energiei și în special a obiectivelor pentru anul 2030 privind eficiența energetică și energie regenerabila. Planurile NECP naționale sunt în prezent analizate de Comisie, urmând ca recomandări specifice fiecărei țări să fie emise înainte de sfârșitul lunii iunie.
  4. Mai multe drepturi pentru consumatori: noile norme facilitează producerea, stocarea sau vânzarea de energie din partea consumatorilor individuali și întărirea drepturilor consumatorilor printr-o mai mare transparență a facturilor și o mai mare flexibilitate în alegeri.
  5. O piață inteligentă și mai eficientă pentru energia electrică: noile legi vor spori securitatea aprovizionării, contribuind la integrarea resurselor regenerabile în rețea și la gestionarea riscurilor și prin îmbunătățirea cooperării transfrontaliere.

În plus față de actele legislative cuprinse în pachet, Comisia a mai propus o serie de inițiative fără caracter legislativ, în special pentru a asigura o tranziție echitabilă și corectă, în care nimeni și nicio regiune să nu fie abandonat:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.