Acasă » Electricitate » Ministerul Energiei a publicat proiectul de hotărâre privind mecanismul de sprijin prin Contracte pentru Diferență

Ministerul Energiei a publicat proiectul de hotărâre privind mecanismul de sprijin prin Contracte pentru Diferență

15 martie 2024
Electricitate
energynomics

 

Hotărârea stabilește cadrul juridic general care reglementează implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru producția de energie prin tehnologii cu emisii reduse de carbon.

Tehnologiile de producție a energiei electrice eligibile sunt cele care  utilizează: resurse eoliene onshore sau offshore, resurse solare fotovoltaice, resurse hidro, resurse nucleare, hidrogen și de stocare a energiei. Criteriile de eligibilitate pe care solicitantul și proiectul trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ pentru a participa la schema CfD relevantă urmează să fie specificate într-un Ordin de Ministru CfD și detaliate într-un ordin de inițiere a licitației CfD. Nu este explicit, dar pare ca mecanismul să oblige la utilizarea unei singure tehnologii într-un proiect, ceea ce previne calificarea proiectelor hibrid (solar, eolian, stocare, etc) care promit randamente economice mai ridicate prin uniformizarea curbei de producție și un plus de flexibilitate în comportamentul de piață.

Cadrul legislativ va permite acordarea unui ajutor de sta “CfD ad-hoc”, pentru proiecte de producție de energie electrică în cazul cărora nu se poate aplica un proces de selecție competitivă. “Termenii și condițiile contractelor CfD ad-hoc vor fi stabilite prin negociere directă și sunt supuse obținerii deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene după notificarea ajutorului de stat CfD ad-hoc.”

O prevedere importantă este cea care stabilește că “beneficiarii nu primesc plata pentru diferență CfD pentru cantitatea de energie electrică livrată în SEN în intervalele de decontare din orice perioadă în care prețul de referință corespunzător producției respective este negativ”. Această limitare este, cel mai probabil, o măsură de prevenție pentru a limita expunerea autorităților cu privire la nivelul plăților pentru diferență CfD. De asemenea, previne stimularea producției de energie electrică în condiții non-comerciale (o situație de supraofertă sau perioade de cerere foarte scăzută). În același timp, această limitare pare să fi o problemă pentru producătorii din surse regenerabile în regim intermitent, care deja se confruntă cu intervale orare de prețuri negative atunci când toate capacitățile instalate produc simultan mult mai mult decât necesarul de consum instantaneu. Rămâne de văzut în ce măsură această limitare va îndepărta potențialii investitori interesați de mecanismul CfD sau îi va încuraja să includă soluții tehnologice menite să aplatizeze curba de injecție a energiei în rețea.

Comisia Europeană a aprobat schema de finanțare a contractelor pentru diferență a României, cu un prim fond de 3 miliarde de euro pentru proiecte de 5.000 MW energie solară și eoliană.

O Anexă la proiectul de Hotărâre de Guvern include Contractul Pentru Diferență în care sunt detaliate condițiile de aplicare a mecanismului pentru diferență.

 

Garanția de bună execuție

Ajutorul prevăzut în contract urmează a fi aplicat timp de 15 ani de la punerea în funcțiune a capacității de producție sau mai puțin dacă data limită pentru începerea exploatării comerciale este depășită. Pentru situația în care un dezvoltator câștigă licitația CfD, dar nu pune în funcțiune capacitatea de producție la care s-a angajat, proiectul de hotărâre se referă la obligația unei „garanții de bună execuție […] în scopul de a asigura respectarea de către beneficiarul CfD a anumitor obligații esențiale prevăzute în contractul CfD”. Garanția de bună execuție va fi achitată la 15 zile de la semnarea contractului într-o sumă (euro/kW, exprimat în lei,  la cursul BNR din ziua respectivă) care va fi stabilită în cadrul licitației.

De asemenea, pe durata lucrărilor de dezvoltare, construire și operare a capacității de producere a energiei electrice prin schema CfD, producătorul “furnizează Contrapărții CfD (OPCOM SA) rapoarte trimestriale privind progresul înregistrat în vederea îndeplinirii condițiilor pentru stabilirea datei de începere a plății” și informează în maxim trei zile cu privire la „oricare fapt, aspect sau împrejurare care va împiedica sau este posibil să împiedice îndeplinirea oricăreia dintre condițiile pentru stabilirea datei de începere a plății până la data țintă de punere în funcțiune sau până la data limită de începere a exploatării comerciale”.

Schema de sprijin aprobată de Comisia Europeană prevede două runde de licitație, respectiv în 2024 (prima licitație de 2 GW – constând din 1 GW solar și 1 GW eolian) și în 2025 (restul de 3 GW în a doua licitație, cuprinzând 1,5 GW eolian și 1,5 GW solar). Mecanismul va fi finanțat din Fondul de Modernizare, pentru reducerea impactului la consumatori. Proiectul de hotărâre privind mecanismul de sprijin prin Contracte pentru Diferență se referă totuși și la “contribuția CfD”, adică o sumă exprimată în lei/MWh, plătită de către consumatorii finali, care se colectează de către furnizorii de energie electrică activi pe piața cu amănuntul de energie electrică din România și virată în fondul de lichiditate CfD.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *