Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

Sector

Autoritate publică

Oameni cheie

Gabriel Dumitrașcu - Sef oficiu

Atribuții

O.P.S.P.I. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează în coordonarea Ministrului Economiei, exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în procesul de privatizare din domeniul său de activitate şi derulează, în numele Ministerului Economiei, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competenţelor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
În exercitarea atribuţiilor Ministerului Economiei, de instituţie implicată în domeniul privatizării şi acţionar la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- Asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de atragere de investiţii/privatizare a operatorilor economici din portofliul Ministerului Economiei din domeniile: energie electrică, petrol, gaze, minerit, industria de apărare
- Administrează în numele Ministerului Economiei operatorii economici din portofoliu.
- Pregăteşte privatizarea, propune strategiile de privatizare şi realizează privatizarea.
- Realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de privatizare.
- Fundamentează şi propune acordarea de facilităţi, în condiţiile legii, operatorilor economici din portofoliul Ministerului Economiei.
- Elaborează elementele principale ale contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale din portofoliu.

Contact

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 010096 Bucureşti
+4.021.202.54.88
Disclaimer