Patronatul Național Român

Sector

Asociație

Obiective

Patronatul Naţional Român, este organizaţie nonprofit, apolitică şi independentă, reprezentativă la nivel naţional, care reuneşte pe baza liberului consimţământ, patroni individuali din toate ramurile de activitate economică şi socială.

Oameni cheie

Florian Costache - Președinte

Descriere

Prima organizaţie patronală apărută după căderea totalitarismului, în decembrie 1989, Patronatul Naţional Român a luat fiinţă în scopul susţinerii şi promovării unor politici economico-sociale capabile să determine dezvoltarea şi consolidarea iniţiativei private în România, să protejeze interesele acesteia şi să contribuie la crearea unui mediu de afaceri cât mai stimulativ şi mai dinamic, pe coordonate specifice economiei de piaţă.
Patronatul Naţional Român, este organizaţie nonprofit, apolitică şi independentă, reprezentativă la nivel naţional, care reuneşte pe baza liberului consimţământ, patroni individuali din toate ramurile de activitate economică şi socială.
P.N.R. este reprezentată în toate structurile de dialog social de la toate nivelurile: naţional, de ramură, teritorial şi de întreprindere.

Contact

Șos. Calea Șerban Vodă nr. 219-221, Sector 4, București
+4.021.335.75.40, +4.021.335.81.95
Disclaimer