ARPEE (Asociatia Romana pentru Promovarea Eficientei Energetice)

Sector

Eficienta Energetica

Obiective

Obiectul de activitate ARPEE este promovarea eficientei energetice si cuprinde toate domeniile care implica eficienta energetica cum ar fi : performanta energetica a cladirilor, cogenerare si termoficare, eficienta energetica a sistemelor electrice, surse regenerabile de energie, servicii de eficienta energetica etc.

Oameni cheie

Gerard Verdebout - Presedinte
Aureliu Leca - Director Executiv

Descriere

- Sustinerea implementarii directivelor europene si participarea la elaborarea legislatiei si reglementarilor nationale in domeniul eficientei energetic;
- Promovarea celor mai bune masuri si tehnologii eficiente energetic si ambiental;
- Asigurarea comunicarii si colaborarii cu autoritatile institutionale, legislative si de reglementare privind consolidarea politicii nationale in domeniul eficientei energetic;
- Organizarea, sustinerea si participarea la actiuni si masuri ale autoritatilor si organizatiilor relevante si ale investitorilor pentru stabilirea unei strategii nationale privind eficienta energetic;
- Cooperarea cu institutiile publice sau private, cu asociatii si organizatii similare din tara si strainatate pe probleme de interes comun;
- Promovarea reabilitarii energetice a cladirilor, a cogenerarii de inalta eficienta si a incalzirii centralizate, a celor mai bune tehnologii de producere si utilizare a energiei in industrie, a acordurilor voluntare de reducere a pierderilor energetice, a sistemelor moderne de contorizare, facturare si control recomandate in cadrul retelelor energetice inteligente;
- Stimularea mecanismelor de finantare a eficientei energetice, a auditurilor energetice, incurajarea companiilor de servicii energetice (ESCO), informarea consumatorilor asupra cadrului legal privind eficienta energetic;
- Prezentarea de materiale informative, organizarea de conferinte, simpozioane, mese rotunde, seminarii in vederea promovarii scopului si obiectivelor asociatiei;
- Reprezentarea domeniului in cadrul organismelor profesionale europene.

Contact

Str. Barbu Vacarescu 241 A, etaj 3 si 4, Bucuresti, Romania
+4021-322-86-37/ int 301
Disclaimer