Acasă » Electricitate » Vreți bani pentru stocare în baterii? Pregătiți Studiul de fezabilitate și Certificatul de urbanism până pe 8 februarie!

Vreți bani pentru stocare în baterii? Pregătiți Studiul de fezabilitate și Certificatul de urbanism până pe 8 februarie!

14 ianuarie 2024
Electricitate
energynomics

Ministerul Energiei va deschide pe 8 februarie un apel de proiecte pentru susținerea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii). Ajutorul se ridică la cel mult 167.000 euro pe MW, iar alocarea totală a apelului este de circa 80 de milioane de euro. Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu poate depăși 15 milioane euro, iar în selecția beneficiarilor va fi făcută în ordine descrescătoare a ajutorului solicitat.

Sesiunea va fi deschisă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 6, Investiția I4, până pe 21 martie.

Solicitanții eligibili sunt atât întreprinderi nou înființate (start-up), cât și IMM-uri sau întreprinderi mari, cu codul CAEN 35 (3511 – Producție de energie electrică sau 3514 – Comercializarea energiei electrice) înscris în statutul societății și autorizat ONRC la data depunerii proiectului.

“La depunerea proiectului este necesar Studiu de fezabilitate și Certificat de urbanism, iar la contractare se va solicita Avizul Tehnic de Racordare (ATR)”, atrage atenția Roxana Mircea, managing partner al REI Grup, care invită companiile să accelereze procesul de pregătire a proiectelor.

Ajutoarele pentru investiții se acordă numai instalațiilor noi, iar activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii ofertei pentru finanțare la Ministerul Energiei, cu excepția obținerii terenurilor și lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului) și demararea achizițiilor, care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. C apacitatea de debitare/absorbție (MW) va reprezenta minim 50% din energia (MWh) nominală a bateriei, astfel încât un ciclu complet de încărcare să nu dureze mai mult de 2 ore, iar un ciclu complet de descărcare să nu dureze mai mult de 2 ore. Sunt eligibile achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii, precum și construcții care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

În situația în care instalația de stocare a energiei electrice se amplasează în cadrul unui imobil care este grevat de ipotecă, aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituției creditoare (banca) conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.

„Pentru același tip de investiție vom mai avea finanțare și prin Fondul de Modernizare”, adaugă Roxana Mircea, managing partner al REI Grup, un grup de companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile, cât și pe scheme de ajutor de stat. Potrivit datelor din 2022, REI se situează în topul celor mai mari companii de consultanță specializate în atragerea de finanțări prin fonduri europene și ajutoare de stat.

Investitorii sunt chemați să trimită Scrisori de intenție până la finalul lunii ianuarie, înainte de 31.01.2024, ora 23:59, la adresa de email [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *