Acasă » Petrol și Gaze » Transgaz: Principiile de bază pentru viitorul sistem entry-exit pe piața gazelor naturale

Transgaz: Principiile de bază pentru viitorul sistem entry-exit pe piața gazelor naturale

6 martie 2018
Consumatori
energynomics

Potrivit documentului publicat de Transgaz, sistemul entry/exit propus creează premisele pentru creșterea lichidității pieței de gaze naturale din România, în special referitor la tranzacțiile pe termen scurt (zilnice/intra zilnice). Documentul este primul rezultat al unui Grup de lucru format în toamna anului trecut din reprezentanți ai DG ENERGY, ACER, ENTSOG, ANRE și TRANSGAZ, cu scopul de a verifica gradul de conformitate al cadrului actual de reglementare cu prevederile legislației europene și formularea unor concepte/recomandări specifice de modificare a legislației secundare naționale sau a altor norme aplicabile.

Operatorul de sistem mai precizează că are în execuție “un amplu program de dezvoltare a sistemului de transport astfel încât gradul de interconectivitate al SNT la nivel regional să crească progresiv, începând cu anul 2019, cu efecte pozitive asupra evoluției pieței de gaze naturale”. Totodată, compania derulează proiecte de dezvoltare pentru creșterea capacităților de transport pe direcția de export, care vor contribui la creșterea nivelurilor de presiune în sistemul național de transport până în anul 2020.

Sistemul entry-exit

Utilizatorii rețelei vor avea posibilitatea de a rezerva independent capacitate de intrare și de ieșire. Punctul virtual de tranzacționare (PVT) permite efectuarea transferurilor bilaterale privind proprietatea gazelor naturale în mod independent de localizarea acestora în SNT. Cel puțin o platformă de tranzacționare va fi conectată la PVT. La PVT vor avea acces atât cei care semnează un contract de rezervare de capacitate cu operatorul sistemului de transport, cât și alți participanți pe piața gazelor naturale.

tgn rn foto

Accesul la PVT este nerestricționat și se acordă în baza unor contracte de echilibrare încheiate între participanții la piața de gaze (inclusiv cei activi doar pe piața angro) și OTS.

Platforma informațională a OTS

OTS deține și operează o platformă informațională, disponibilă 24/7, realizată în conformitate cu actualele prevederi ale Codului rețelei. În perioada următoare Transgaz are în vedere dezvoltarea în continuare a platformei informaționale, astfel încât aceasta să asigure derularea proceselor descrise în prezentul document. Comunicarea informațiilor dintre OTS și participanții la piața gazelor naturale se efectuează în mod securizat prin intermediul platformei informaționale, respectând prevederile Reg. UE nr. 703/2015 privind schimburile de informații între părți.

Procesele derulate în cadrul platformei sunt

 • rezervarea de capacitate (platforma primară de capacitate – PPC) pentru punctele domestice
 • transferul drepturilor și obligațiilor privind capacitatea rezervată (platformă secundară de capacitate – PSC)
 • operare PVT
 • (re)nominalizare, corelare, alocare
 • calcul dezechilibre
 • schimb de informații (de ex. nominalizări, alocări, dezechilibre, notificări de tranzacționare, etc)

Transferul dreptului de proprietate în punctul virtual de tranzacționare

Este un punct abstract, unic la nivelul SNT, între punctele de intrare în și cele de ieșire din SNT, în care este permis transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la un participant către alt participant de pe piața gazelor naturale.

PVT este utilizat de participanții de pe piața de gaze naturale atât în scop comercial, cât și pentru echilibrările individuale ale portofoliului UR, pe parcursul unei zile gaziere, în conformitate cu regulile privind accesul și utilizarea PVT.

PVT permite efectuarea transferurilor privind proprietatea gazelor naturale în mod independent de localizarea acestora în SNT.

Transferul dreptului de proprietate în PVT are loc la momentul confirmării de către OTS a notificării tranzacției. Această regulă va fi specificată atât în Codul rețelei național cât și în contractul de echilibrare. Confirmarea de către OTS a notificării tranzacției va fi un mesaj electronic care, conform legii române, poate fi folosit ca dovadă în instanță (mesajul va conține cel puțin numele părților, cantitatea, data).

Conform art. 1678 din Codul Civil roman, Vânzarea bunurilor de gen”, “Atunci când vânzarea are ca obiect bunuri de gen, inclusiv bunuri dintr-un gen limitat, proprietatea se transferă cumpărătorului la data individualizării acestora prin predare, numărare, cântărire, măsurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura bunului.”

Validarea notificărilor în PVT

În cazul în care notificarea unei tranzacții este transmisă de către operatorul unei platforme de tranzacționare/casă de clearing, OTS confirmă, în cel mult 30 de minute, transferul de titlu părților implicate și înregistrează in portofoliile acestora cantitățile vândute sau cumpărate.

În cazul în care notificarea unei tranzacții bilaterale se face de către părțile implicate OTS procedează astfel:

 • compară cantitățile notificate de cei doi participanți la tranzacție și dacă sunt egale înregistrează în portofoliile acestora cantitățile vândute sau cumpărate
 • OTS va confirma părților înregistrarea in portofoliile acestora a cantităților vândute sau cumpărate
 • dacă cele două cantități sunt diferite, OTS respinge ambele notificări și informează părțile implicate

Fiecare PVT va reuni mai multe puncte fizice

Puncte fizice de intrare în SNT:

 • 137 puncte fizice de intrare din perimetrele de producție
 • 7 puncte fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracția gazelor din depozitele de înmagazinare subterană
 • 2 puncte fizice de intrare din sistemele de transport ale statelor membre UE învecinate
 • 2 puncte fizice de intrare din sistemele de transport ale statelor învecinate care nu sunt membre ale UE

Crearea unui sistem entry/exit necesită o simplificare a rețelei, care va fi obținută prin gruparea mai multor puncte fizice. Vor fi 11 puncte de intrare virtuale în SNT obținute prin gruparea mai multor puncte fizice de intrare în SNT, iar capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de intrare este calculată prin însumarea capacităților tehnice ale punctelor de intrare fizice din care e compus.

Puncte fizice de ieșire din SNT

 • 870 puncte fizice de ieșire către sistemele de distribuție
 • 232 puncte fizice de ieșire către clienții direcți
 • 7 puncte fizice de ieșire către depozitele de înmagazinare
 • 2 puncte fizice de ieșire către sistemele de transport ale statelor membre UE învecinate
 • 1 punct fizic de ieșire către sistemele de transport ale statelor învecinate care nu sunt membre ale UE

Vor fi 37 de puncte virtuale de ieșire către sistemele de distribuție, două PVT de ieșire către sistemele de înmagazinare subterană, pentru fiecare operator de sistem de înmagazinare, 2 PVT de ieșire către sistemele de transport ale statelor membre UE învecinate și un punct virtual de ieșire către sistemele de transport ale statelor învecinate care nu sunt membre UE.

Documentul detaliază cadrul contractual pentru rezervarea de capacitate, descrie procesele comerciale și operaționale la punctele de intrare/ieșire, precum și tipurile de informații pe care le va publica operatorul de sistem, dar și un exemplu de utilizare a PVT.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *