Acasă » Interes general » Proiectul GREENER a sporit cunoștințele despre energia regenerabilă și eficiența energetică în Alba Iulia

Proiectul GREENER a sporit cunoștințele despre energia regenerabilă și eficiența energetică în Alba Iulia

22 ianuarie 2024
Interes general
energynomics

În efortul de a promova dezvoltarea durabilă, Municipiul Alba Iulia a implementat proiectul „supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” – GREENER. Acest proiect, derulat în colaborare cu Agenția Locală a Energiei, Norsk Energi (Norvegia) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, s-a desfășurat în perioada februarie 2023 – ianuarie 2024, fiind finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, Apelul SGS-4: Creșterea cunoștințelor privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și formare.

Obiectivul principal al proiectului GREENER a fost de a contribui la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia prin îmbunătățirea cunoștințelor privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică la nivelul comunității locale. Astfel, s-a urmărit sprijinirea comunității locale pentru consolidarea cunoștințelor în domeniile de actualitate: energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică, printr-o serie de activități și evenimente planificate.

Printre activitățile cheie ale proiectului menite să atingă obiectivele propuse s-au numărat:

  • Organizarea unor sesiuni de training destinate reprezentanților sectorului public, IMM-urilor și comunității locale privind temele cheie abordate de proiect.
  • Organizarea Green Demo Day, eveniment dedicat IMM-urilor, încurajându-le să propună acțiuni inovatoare pentru oraș.
  • Derularea unei campanii de informare și conștientizare extinsă care a vizat informarea și conștientizarea publicului larg pe temele cheie abordate de proiect.
  • Elaborarea unor studii de specialitate importante, pe de o parte privind gradul sărăciei energetice la nivel local și pe de alta referitor la comunitățile energetice locale.

Prin implementarea acestor activități, proiectul GREENER a atins rezultate semnificative, între care organizarea a 3 sesiuni de instruire în Alba Iulia, adunând un număr de 70 de participanți din sectorul public, sectorul privat și din rândul cetățenilor. Experți în domeniile de interes ale proiectului au susținut sesiunile de training. Participanții au provenit din instituții publice din județul Alba, organizații guvernamentale, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, IMM-uri și alte entități interesate de energia regenerabilă, eficiență și securitate energetică. Cursanții au avut oportunitatea de a se informa cu privire la cele mai recente tehnologii și inovații în domeniu, prezentate de experții din Norvegia și România, reprezentanți ai partenerilor proiectului: Norsk Energi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Agenția Locală a Energiei Alba. De asemenea, au discutat despre aplicarea acestor soluții în clădirile publice și rezidențiale. Participanții au primit certificate care atestă dezvoltarea competențelor specifice în domeniu, inclusiv cu menționarea numărului de ore de perfecționare.

 

 

Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care a susținut  activ derularea acestor sesiuni a declarat că „realizarea acestei serii de cursuri la Alba Iulia este extrem de necesară, pentru că îmbunătățirea cunoștințelor despre energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică va avea impact direct asupra comunității noastre. Suntem preocupați nu doar de economisirea energiei, prin anveloparea clădirilor de locuințe sau publice, ci și de producerea de energie verde prin sisteme montate pe clădirile pe care le administrăm, de transport public verde, prin folosirea autobuzelor electrice și lista poate continua. Este important să conștientizăm, ca și comunitate, că educația în acest domeniu ține de prezent și viitor și ne privește pe toți”.

În cadrul proiectului a fost organizată campania de sensibilizare – Caravana APULUM, desfășurată în Alba Iulia și în proximitate, care a reușit să atragă peste 300 de participanți din școlile și universitățile din zonă. În octombrie 2023, Municipiul Alba Iulia, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a desfășurat campania de conștientizare Caravana Apulum cu scopul de a sensibiliza publicul larg asupra energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice în Alba Iulia și zonele învecinate. Pe durata a două zile, Caravana a vizitat cele mai prestigioase unități de învățământ preuniversitar din localitățile Aiud, Sebeș, și Cugir precum și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, adunând peste 300 de persoane interesate, inclusiv elevi, profesori, studenți, cadre didactice universitare, experți în construcții și eficiență energetică, precum și pasionați de eficiență energetică. Vorbitorii invitați, Marius Șoflete și Vlad Ciobanu, ingineri specialiști în clădiri pasive și clădiri nZEB, au abordat subiecte practice, oferind răspunsuri la întrebări despre obținerea eficienței energetice în construcții și influența acesteia în protejarea mediului.

A fost de asemenea elaborat Studiul privind Sărăcia Energetică, o analiză detaliată a situației locale curente în ceea ce privește sărăcia energetică a furnizat concluzii relevante pentru entitățile publice, private și organizațiile non-guvernamentale interesate în domeniul energetic, precum și studiul privind Comunitățile Energetice Locale. UTCN a elaborat un studiu pentru a evalua potențialul comunităților locale în gestionarea și exploatarea eficientă a energiei.

Proiectul GREENER a prilejuit și organizarea concursului de idei Green Demo Day și vizitei de studiu la Oslo. Concursul adresat IMM-urilor participante la sesiunile de instruire a fost organizat la Alba Iulia pe parcursul a 2 luni la finalul anului 2023. Prin acesta, IMM-urile din Alba Iulia au fost invitate să propună idei și proiecte inovative și durabile pentru susținerea conceptului de „oraș inteligent” în eficiența energetică. Propunerile de proiecte au abordat problema integrativ, luând în considerare toți actorii implicați în viața orașului, inclusiv locuitorii, companiile, autoritățile publice și furnizorii de utilități. Reprezentanții firmelor cu cele mai atrăgătoare două propuneri, au participat la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia, concentrată pe eficiența energetică. Câștigătorii participanți la această vizită au avut ocazia de a se inspira din exemplele de succes norvegiene în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice.

Prin aceste rezultate, proiectul GREENER a reușit să creeze un impact semnificativ asupra actorilor publici si privați dar și asupra comunității locale din Alba Iulia, consolidând cunoștințele și promovând inițiative sustenabile în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *