Acasă » Petrol și Gaze » Producătorii şi furnizorii de gaze sunt chemaţi pe burse sub ameninţarea amenzilor

Producătorii şi furnizorii de gaze sunt chemaţi pe burse sub ameninţarea amenzilor

3 septembrie 2016
Consumatori
Gabriel Avăcăriței

Producătorii şi furnizorii de gaze vor trebui să încheie contracte pe bursă pentru minim 5% din gazele contractate în intervalul octombrie-decembrie 2016, dacă proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului publicat pe site-ul ministerului Energiei va fi adoptat în acestă formă. Măsura a fost anunţată şi explicată de secretarul de stat Aristotel Jude, în cadrul Energy Breakfast Club din 31 august, prilej cu care oficialul a precizat că respectivele cote procentuale sunt încă subiect de evaluare la nivelul ministerului, pe durata consultării publice.

Proiectul de OUG prevede un calendar de transparentizare forţată a pieţei de gaze până în 2021 şi este însoţit de o notă de fundamentare în care sunt expuse argumentele pentru introducerea acestor obligaţii.

Obligaţii

Pentru perioada 1 ianuarie 2017 — 31 decembrie 2021, producătorii de gaze naturale sau afiliații acestora vor fi obligați prin lege să încheie în fiecare an calendaristic contracte pe piețele centralizate din România pentru vânzarea unei cantități minime anuale de gaze naturale din producția proprie care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale vândută și livrată de aceștia, în anul calendaristic respectiv.

De asemenea, furnizorii vor trebui, în aceeași perioadă, să încheie contracte pe piețele centralizate din România, în conformitate cu reglementările ANRE, pentru cumpărarea unei cantități minime anuale de gaze naturale care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale cumpărată și recepționată, în anul calendaristic respectiv. Totodată, furnizorii vor fi obligați să vândă către clienții finali o cantitate minimă anuală de gaze naturale care nu poate fi mai mică de 20% din cantitatea de gaze naturale vândută și livrată, până la sfârșitul anului calendaristic, o cantitate minimă de gaze naturale, către clienții angro, care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale vândută și livrată, de către furnizor, în anul calendaristic respectiv.

Sancţiuni

Producătorii sau afiliații acestora, precum și furnizorii care nu vor tranzacționa pe piețele centralizate cantitățile minime pentru care au obligația de tranzacționare, potrivit legii, vor fi sancționați cu amendă contravențională cuprinsă între 1% și 3% din cifra de afaceri anuală.

Argumente

„Considerentele care au stat la baza stabilirii procentelor minime de cumpărare și de vânzare pe piețe centralizate au avut în vedere asigurarea unui proces treptat de trecere de la utilizarea preponderentă a contractelor bilaterale către instrumentele specifice piețelor centralizate, luând în calcul și structura clienților finali de pe piața internă de gaze. Impunerea cu celeritate a acestor obligații are drept scop asigurarea prealabilă și în timp util a condițiilor necesare pentru funcționarea pieței de gaze naturale în condiții transparente și nediscriminatorii și fără să fie afectată securitatea aprovizionării cu gaze naturale a clienților finali după data de 31 martie 2017, când obligativitatea prevăzută la articolul 124, alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu va mai produce efecte”, se explică în Nota de fundamentare a proiectului.

Schimbări au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situația juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat articole din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009, privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE.

Totodată, se urmărește asigurarea premiselor necesare închiderii procedurii de infringement instituită prin cauza 2012/2114 și eliminarea riscului iminent de a se transmite această cauză la Curtea Europeană de Justiție și, pe cale de consecință, eliminarea riscului impunerii unor amenzi în sarcina Statului Român.

Inițiatorii proiectului consideră și că în acest fel se asigură premisele necesare îndeplinirii obligației asumate de România, în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, de a asigura o piață liberă, bazată pe transparență, competitivitate și nediscriminare, care să asigure o lichiditate corespunzătoare a pieței gaziere, necesară implementării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, condiție de bază pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali, la prețuri reale și echitabile, stabilite pe bază de cerere și ofertă.

În intervenţia sa în cadrul Energy Breakfast Club din 31 august, organizat de energynomics.ro, secretarul de stat Aristotel Jude a precizat că “în piaţa gazelor naturale, există contracte bilaterale pentru 98,5% din consumul României. Pe burse s-a tranzacţionat doar 1,5%, adică numai 1,7 milioane de MW dintr-un consum de 121 de milioane de MW. Or, o piaţă nu există fără tranzacţii”.

Autor: Gabriel Avăcăriței

Jurnalist experimentat atât în mass-media tradiționale, cât și în cele noi, Gabriel este redactorul șef al energynomics.ro din 2013. Excelentele sale abilități de comunicare, organizare a informației și editare sunt puse la treabă zi de zi, pentru a dezvolta proiectele platformei de comunicare energynomics.ro: site-ul, revista, emisiunea TV și evenimentele proprii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *