Acasă » Regenerabile » Biomasă » Producătorii de energie regenerabilă vor primi mai puține certificate verzi

Producătorii de energie regenerabilă vor primi mai puține certificate verzi

30 august 2013
Biomasă
energynomics

Ministerul Economiei a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern care își propune să reducă numărul certificatelor verzi acordate pentru producerea de energie în centrale eoliene, fotovoltaice şi în microhidrocentrale. Documentul propune ca în sistemul de promovare a producerii energiei din sursele regenerabile să se acorde 1,5 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie electrică eoliană până în 2017, şi 0,75 certificate verzi începând cu anul 2018. Legislaţia actuală prevede alocarea a două certificate verzi până în anul 2017 şi a unui certificat începând cu anul 2018, pentru acest tip de producători.

Proiectul de Hotărâre mai propune acordarea a 2,3 certificate verzi în loc de 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW(microhidrocentrale) sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice de cel mult 10 MW sunt retehnologizate. Pentru unitățile de energie solară numărul de certificate acordare va fi înjumătățit, de la 6 la 3 per MW produs și livrat.

Schema de sprijin pentru energia regenerabilă presupune că producătorii primesc gratuit de la transportatorul Transelectrica un anumit număr de certificate verzi pentru fiecare MW produs și livrat în sistem. Furnizorii cumpără aceste certificate, iar aceștia își recuperează cheltuielile prin includerea în facturile clienților finale ale acestor costuri de achiziție.

Certificatele verzi se reduc pe măsură ce tehnologiile regenerabile devine rentabile

Nota de fundamentare a proiectului specifică modul prin care se calculează mecanismul de revizuire a sistemului de promovare: „Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat în urma analizei de supracompensare se bazează pe recalcularea pe perioada de referinţă a numărului de certificate verzi pe 1 MWh produs astfel încat rata internă de rentabilitate pentru fiecare tehnologie, pentru noii intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea ratei interne de rentabilitate de referinţă rezultată din analiza cost-beneficiu stabilită la autorizarea sistemului de promovare. În cazul în care se evidenţiază o tendinţă de creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% faţă de nivelul de referinţă, Guvernul ar urma să reducă numărul de certificate verzi pentru tehnologia respectivă.”

Mai precis, cu cât unitățile de producție de energie regenerabilă de fiecare tip câștigă în rentabilitate față de nivelul stabilit la nivel general pentru analiza comparativă, sprijinul pentru tehnologiile regenerabile se va reduce, acestea devenind capabile să reziste pe piață fără ajutor de stat.

Costurile cu instalarea unui MW din surse regenerabile au fost mai mici decât cele anticipate

ANRE a arătat într-un raport de analiză emis la finalul lunii martie că în 2012 a existat o supracompensare de 0,5 certificate verzi în cazul energiei eoliene, 3 certifcate verzi pentru energia solară şi 0,7 certificate verzi pentru energia hidro. Investițiile necesare pentru instalarea unui MW produs din surse regenerabile au fost mai mici decât valoarea de referință.

Monitorizarea a arătat că valoarea de referință (cea stabilită de Guvern) a fost mai mare cu 90.000/MW pentru energie eoliană decât cea necesară pe teren, cu 1,63 milioane euro/MW pentru energia solară şi cu 1,33 milioane euro/MW pentru energia hidro. Analiza a pod_solar_fotovoltaic_pe_garamai arătat că nivelul mediu al costurilor variabile şi al costrurilor fixe este peste nivelul de referinţă, cu excepţia energiei solare.

Odată cu reducerea sprijinului pentru tehnologiile regenerabile va scădea și contribuția financiară pe care clientul final o plătește pentru susținerea acestora. În acest fel facturilor consumatorilor scad, tehnologiile regenerabile se pot întreține singure iar industria câștigă în competitivitate prin scăderea costurilor cu energia necesară producției și întreținerii utilităților.

Cu privire la acest subiect, nota de fundamentare a proiectului de hotărâre arată că „acreditarea a 100 MW instalaţii fotovoltaice cu 3 certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat, în loc de 6, cu factorul de capacitate 16% şi preţul certificatului verde de 45 euro/buc conduce pe durata de viaţă de 15 ani la scăderea contribuţiei plătită de consumatori cu circa 95 milioane euro.

Acreditarea a 100 MW instalaţii eoliene cu 1,5 respectiv 0,75 certificate verzi din 2018 pentru fiecare MWh produs şi livrat, în loc de 2 respectiv 1 certificat verde, cu factorul de capacitate 25% şi preţul certificatului verde de 45 euro/buc, conduce la scăderea contribuţiei plătită de consumatori cu circa 47 milioane euro.”

Guvernul a decis ca, din 1 iulie, să amânare acordarea unui certificat verde pentru fiecare MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri electrice instalate mai mici sau egale cu 10 MW, a unui certificat verde pentru 1MWh produs de centralele eoliene și a două certificate verde pentru 1 MWh produs de centrale fotovoltaice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *