Acasă » Regenerabile » PNRR – Ghiduri pentru investiții în solar și eolian; ajutor de stat de 600 de milioane de euro

PNRR – Ghiduri pentru investiții în solar și eolian; ajutor de stat de 600 de milioane de euro

17 februarie 2022
Electricitate
energynomics

România pune la dispoziția investitorilor aproape 600 de milioane de euro pentru realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice din sursă de energie eoliană și solară, până în 2024. Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică două seturi de documente, unul pentru proiecte eoliene cu mărimi de la 0,4 MW până la 25 MW, respectiv proiecte fotovoltaice cu mărimi de la 0,4 MW până la 40 MW, și unul pentru proiecte mai mari de 25 MW pentru producția de energie electrică din surse eoliene, respectiv mai mari de 40 MW pentru producția de energie electrică din surse solare. Ajutorul de ajutor pentru proiecte mari este trebuie notificat Comisiei Europene spre a fi aprobat în prealabil, cel care vizează proiecte mici și medii nu.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei instalat este de maximum

  • 650.000 de euro/MW pentru energia eoliană
  • 425.000 de euro/MW pentru energia solară

și este panificat să însumeze 245 de milioane de euro pentru proiectele mari (circa 9 beneficiari, în jur de 30 de milioane de euro pe întreprindere) și 353 de milioane de euro pentru proiectele mici și medii (circa 25 de beneficiari, în jur de 15 milioane de euro pe întreprindere).

În cazul proiectelor mari, costurile eligibile sunt costurile necesare realizării capacităților noi de producție de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană sau solară cu sau fără instalații de stocare a energiei electric. În cadrul procedurii de ofertare concurențială nu este necesară o analiză detaliată a costului suplimentar net, aplicarea criteriilor din grila de evaluare tehnico-economică, atașată prezentei, oferind o estimare fiabilă a ajutorului minim necesar potențialilor beneficiari. (vezi Ghid specific!)

Pentru proiectele medii, de peste 1 MW, costurile eligibile sunt costurile suplimentare de investiții necesare promovării producției de energie din surse regenerabile, determinate “prin raportare la o investiție similară, mai puțin ecologică, care ar fi fost realizată în mod credibil în absența ajutorului. Această diferență dintre costurile aferente celor două investiții permite identificarea costurilor legate de energia regenerabilă și constituie costurile eligibile.” (vezi Ghid specific!)

Pentru proiectele mici, cu puteri instalate cuprinse între 0,4 și 1 MW, toate cheltuielile de investiție constituie costuri eligibile.

Pentru selectarea beneficiarilor, Ministerul Energiei va aplica o procedură de ofertare competitivă, în două etape. Comisia de selecție va verifica conformitatea administrativă a ofertei și va publica lista cu ofertanții acceptați, respectiv cu ofertanții respinși.

Potențialii beneficiari vor stabili cuantumul ajutorului de stat solicitat, care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea rezultată în urma aplicării metodologiei de calcul pentru costurile eligibile. Evaluarea tehnico-economică a ofertei va ține cont de criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico-economică. Va obține un punctaj maxim (75 de puncte) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat, iar în funcție de această ofertă se calculează punctajul aferent acestui criteriu pentru celelalte oferte. Ulterior, se calculează punctajul total pentru fiecare ofertă prin însumarea punctajelor obținute pentru fiecare criteriu.

În urma evaluării tehnico-economice, fiecare ofertă va primi un punctaj între 0 și 100 puncte. Ofertele vor fi ordonate în funcție de punctajele finale obținute și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat pentru această schemă.

După finalizarea procesului de verificare tehnico-economică a tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurențială, Ministerul Energiei va publica lista cu ofertanții selectați pentru finanțare, respectiv cu ofertanții respinși. Ajutorul de stat se acordă după semnarea contractelor de finanțare.

Documentele vor rămâne în consultare publică 10 zile, iar ministru Energiei Virgil Popescu a precizat că mai mute apeluri de proiecte vor fi lansate la sfârșitul lunii martie. „Am încredere că acești bani vor fi accesați și vom avea proiecte finalizate începând cu anul 2024”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.