Acasă » Interes general » Macroeconomie » Ministerul Energiei va putea înfiinţa companii şi majora capitalul firmelor la care este acţionar

Ministerul Energiei va putea înfiinţa companii şi majora capitalul firmelor la care este acţionar

7 septembrie 2015
Interes general
energynomics

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri va putea înfiinţa societăţi, în numele statului, urmând să aibă dreptul de a participa la capitalul social al unor companii existente sau nou înfiinţate sau la majorarea capitalului social al firmelor unde deţine acţiuni.

Un proiect de Ordonanţă de Urgenţă lansat vineri în dezbatere pe site-ul ministerului arată că sunt necesare o serie măsuri derogatorii de la cadrul legal aplicabil în domeniul privatizării pentru ca statul să-şi consolideze poziţia de acţionar la operatorii economici la care Ministerul Energiei are calitatea de instituţie publică implicată.

Finanţarea costurilor necesare participării la înfiinţarea noilor societăţi, participarea la capitalul social al unor societăţi existente sau nou înfiinţate sau majorarea capitalului social al societăţilor se va face din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerul Energiei.

„În prezent legislaţia în domeniul privatizării prevede o serie de interdicţii referitoare la conduita instituţiilor publice implicate în ceea ce priveşte cumpărarea de acţiuni emise de operatorii economici dar şi participarea acestora la majorarea capitalului social al societăţilor, fapt ce conduce la un tratament discriminatoriu al statului în raport de ceilalţi acţionari”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În document se arată că aceste restricţii aveau în vedere principiul diminuării participaţiilor statului în economie, existând inclusiv interdicţia ca „instituţiile publice implicate nu pot aloca fonduri şi nu pot acorda credite societăţilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpăra acţiuni emise de societăţi comerciale ori active, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”.

Autorii proiectului de OUG menţionează că aceste restricţii împiedică statul să acţioneze ca un acţionar veritabil, „neputând să îşi exercite in integrum drepturile conferite de lege, şi nici să acţioneze, în acelaşi timp, ca un investitor privat prudent, cu respectarea normelor comunitare în materie de concurenţă”.

Prin aceste măsuri, statul vrea să acţioneze ca un investitor privat prudent, dar şi să păstreze participaţii la capitalul social al operatorilor economici la care Ministerul Energiei are acţiuni.

De asemenea, în proiect se mai arată că trebuie derute de urgenţă demersurile necesare pentru înfiinţarea unei societăţi cu capital de stat care să participe la constituirea unui fond de investiţii, sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România, aspect convenit prin Memorandumul de înţelegere încheiat între stat şi The Rompetrol Grup NV.

„Întrucât în lipsa reglementării unui cadru legal care acorde posibilitatea statului de a înfiinţa societăţi, există riscul atragerii răspunderii acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor asumate”, mai arată reprezentanţii ministerului.

Sursa

Mediafax

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *