Acasă » Interes general » IFC: Prima finanțare blue susține utilizarea sustenabilă a resurselor de apă din România

IFC: Prima finanțare blue susține utilizarea sustenabilă a resurselor de apă din România

28 iunie 2022
Interes general
energynomics

Primul împrumut de finanțare „albastră” (blue financing – finanțare a proiectelor de investiții ecologice dedicate resurselor de apă) acordat în Europa Centrală și de Est va spori nivelul de finanțare a proiectelor din „economia albastră” a României. Împrumutul acesta de referință, în valoare de 100 mln. euro, este furnizat de IFC Băncii Transilvania SA (BT), cea mai mare bancă din țară.

Pentru a putea respecta cerințele UE în materia managementului resurselor de apă și apelor uzate, România are nevoie să investească aproximativ 15 mld. euro până în 2027. Din această sumă, cel puțin 3 mld. euro ar putea fi oferite de finanțatori din sectorul privat. Sprijinul oferit de IFC va ajuta banca să-și construiască un produs de finanțare „albastră” cu ajutorul căruia să poată oferi împrumuturi microîntreprinderilor și IMM-urilor în conformitate cu Ghidul de finanțare a proiectelor din economia albastră (Guidelines for Blue Finance) al IFC.

Termenul „economie albastră” (blue economy) se referă la utilizarea sustenabilă a resurselor oceanelor și mărilor pentru a susține creșterea economică, pentru a îmbunătăți mijloacele de trai și pentru a crea locuri de muncă, păstrând în același timp sănătatea ecosistemelor maritime și a resursele de apă. Sumele câștigate din investițiile IFC vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor „albastre” (blue projects) din România, care vor implica – printre altele – producția sustenabilă, turismul, pescuitul, irigațiile sustenabile, dar și alte domenii, contribuind astfel la sustenabilitatea oceanelor și a resurselor de apă dulce.

„Ne bucurăm să putem fi implicați – prin parteneriatul nostru cu IFC – în activitatea de pionierat care are loc în România și în Europa Centrală și de Est prin proiectele de investiții în sectorul economiei albastre. Acesta este un nou domeniu de interes pentru noi, care vine să completeze portofoliul BT de produse de finanțare cu impact și sprijină alinierea României la cerințele și standardele UE în materia gestionării apei, sprijinind și procesul de îmbunătățire a managementului apei în toate sectoarele. România are norocul de a deține resurse mari de apă și de a fi un nod important în rețeaua de transport maritim. Trebuie să avem mai multă grijă de ceea ce avem, astfel încât generațiile viitoare să nu sufere din cauza noastră. Mulțumim IFC pentru acest nou parteneriat, care continuă ceea ce am construit deja împreună”, a declarat  Ӧmer Tetik, CEO Banca Transilvania.”

Primul proiect de finanțare a unui proiect din economia albastră de către o instituție financiară din această regiune va contribui la îmbunătățirea accesului la resursele de apă din România, având în vedere vulnerabilitatea acestei țări în fața secetei, pentru a îmbunătăți practicile de gestionare a resurselor de apă și de tratare a apelor uzate. Acest împrumut va fi acordat în conformitate cu Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții  (DRRB), susținând această bancă în efortul său de a-și îndeplini țintele privind limita maxima de expunere la risc privind fondurile proprii (MREL – Minimum Requirement for Own Funds). Conceptul MREL a fost introdus pentru a spori reziliența băncilor și pentru a se asigura că băncile dispun de o capacitate suficientă de compensare a pierderilor și de recapitalizare în situația necesității de recapitalizare internă (bail-in).

Începând cu 2004, parteneriatul IFC cu Banca Transilvania a susținut 13 investiții și trei proiecte de consultanță. În cadrul proiectului actual, IFC va ajuta banca să înțeleagă mai bine oportunitățile de finanțare a proiectelor „albastre” și să identifice proiectele care se pot implementa în economia albastră, oferindu-le în cele din urmă și asistență pentru elaborarea unei strategii și crearea unui cadru pentru finanțarea finanțărilor blue.

„Împrumuturile de finanțare a proiectelor din economia albastră din România pot constitui un instrument-cheie care va susține tranziția României către o economie sustenabilă și circulară, promovând astfel creșterea economică, în același timp protejându-și resursele naturale, precum și calitatea și disponibilitatea apei”, a declarat Vittorio Di Bello, Seful departamentului pentru investitii in instituții financiare din Europa în cadrul IFC. „Suntem optimiști să constatăm că investiția IFC va suscita interesul față de finanțarea proiectelor „albastre”, atrăgând și alte bănci în acest sector, îmbunătățind reziliența sistemului bancar din România.” De asemenea, împrumutul acordat de IFC contribuie și la îndeplinirea obiectivelor cadrului de reglementare, fiind unul dintre instrumentele-cheie cu ajutorul căruia se continuă consolidarea poziției financiare a Băncii Transilvania.

IFC și-a construi o reputație a succesului pe piața de obligațiuni verzi și are o activitate de pionierat în domeniul creării premiselor necesare pentru lansarea și dimensionarea finanțărilor „albastre” în alte regiuni, angajând până în prezent nu mai puțin de 400 mln. USD în finanțarea proiectelor dedicate apei la nivel local. Se consideră că economia maritimă se va dubla până în anul 2030, ajungând la o valoare de 3 trilioane USD, cu 40 milioane locuri de muncă, față de valorile înregistrate în anul 2010. Soluțiile de finanțare inovativă au o importanță-cheie pentru îmbunătățirea gradului de prezervare a zonelor maritime și costiere și pentru a spori rezervele de apă dulce, iar finanțarea „albastră” are marele potențial de a contribui la îndeplinirea acestor scopuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.