Renewables Legislation

LegislationLegal Expert
Oil & Gas Renewable Electricity Mining

0 Legea energiei regenerabile 220_2008

Parlamentul României Lege nr. 220 (r1) din 27/10/2008 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie ___________ Text actualizat la data de 01.07.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Ordonanţa nr. 29/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2010. – O.U.G. nr. 88/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 19/10/2011. – O.U.G. nr. 57/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07/06/2013. -…