Comisia Națională de Prognoză

Comisia Națională de Prognoză
NameComisia Națională de Prognoză
SectorPublic authority
Key PeopleIon Ghizdeanu - President
Adrian Gorun - General Secretary
Disclaimer
Responsabilities
(Română) Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale:
- elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială;
- elaborează, în colaborare cu instituţiile de profil, Programul Economic de Preaderare, care conţine principalele obiective de politică economică, în vederea îndeplinirii criteriilor economice de aderare;
- coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
- evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;
- participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a angajamentelor asumate în vederea pregătirii României pentru aderare la Uniunea Europeană;
- gestionează şi implementează programe de asistenţă PHARE destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, pentru elaborarea Programului Economic de Preaderare precum şi în vedere perfecţionării activităţii de previziune;
- elaborează şi actualizează, periodic, împreună cu ordonatorii de credite, Planul de programe şi mari obiective de investiţii de importanţă naţională, în scopul aprobării şi cuprinderii, după caz, în bugetele multianuale;
- evaluează şi certifică, conform prevederilor Legii 312/2001 programele de restructurare propuse de societăţile comerciale aflate pe lista RICOP;
- monitorizează şi analizează, periodic, efectele măsurilor de restructurare specificate în planurile întocmite de societăţi şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a acestora;
- elaborează şi utilizează modele economico-matematice pentru proiecţia formării şi utilizării produsului intern brut, determină eficienţa utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic.
Contact
Address
2-4 Cristian Popisteanu Str., District 1, 010024 Bucharest
Phone
+4.021.317.00.48, +4.021.317.00.61
Latest news
Share.
State Authorities
0 Consiliul Concurenței
As national competition authority, the institution enforces and ensures the application of the national and Community rules on competition. At the same time, the Competition Council has the role of national contact authority on State aid between the European Commission, on one hand, and the pubic institutions State aid suppliers ...