Electrica Distribuție Muntenia Nord

Sector

Electricitate

Definitoriu

FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără că prin această să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale.

Pe scurt

Cifra de afaceri: 720.19 mil. lei
Profit: 87.1487 mi.l lei
Angajați: 2068

Oameni cheie

Darius Dumitru Meșca - Director General
Gabriela Blăgoi - Director Economic

Descriere

În urma procesului de separare a activităţii de distribuţie a energiei electrice de cea de furnizare, proces finalizat la 2007, FDFEE Electrica Muntenia Nord S.A. a fost reorganizată după un nou model funcţional, conform cerinţelor stipulate de legislaţia europeană şi românească. Astfel, a fost creată o filiala de distribuţie - FDEE ELECTRICĂ DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD şi o filiala de furnizare - FFEE ELECTRICĂ FURNIZARE MUNTENIA NORD. FDEE Electrică Distribuţie Muntenia Nord S.A. doreşte să-şi menţină imaginea şi reputaţia câştigate pe actuală piaţă concurenţială din România, prin asigurarea unor servicii de calitate în domeniul distribuţiei energiei electrice, prin îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei proceselor sistemului de management integrat, construit prin înglobarea elementelor sistemului de management integrat calitate -mediu-securitate implementat şi certificat în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2008 -Sisteme de management al calităţii, SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu, OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Contact

Str. Marasesti, Nr. 44, Ploiesti, Prahova
+4.024.440.50.01, +4.024.440.50.04
Disclaimer