CET Govora

Sector

Electricitate

Definitoriu

Unic producător de abur industrial pe Platforma industrială Rm. Vâlcea–Sud, unic furnizor de agent termic pentru încălzirea urbană din Rm. Vâlcea şi producător permanent şi stabil de energie electrică în ţară. SC CET Govora SA s-a orientat pe o piaţă regională de furnizare a unor servicii publice comunitare, astfel încât este producător şi distribuitor de energie termică (apă caldă de consum şi încălzire centralizată) în oraşele Rm.Vâlcea, Olănești şi Călimăneşti.

Pe scurt

Cifra de afaceri: 338.06 mil. lei
Profit: 12.1616 mil. lei
Angajati: 1317

Oameni cheie

Mihai Bălan - Director general

Descriere

Companie cu capital de stat, al cărei profil de activitate îl constituie producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice; efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii; activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii; prestare servicii publice (livrare energie termică); distribuţie utilităţi şi produse industriale (abur industrial, cenuşă de termocentrală, deşeuri metalice feroase şi neferoase etc.).

Contact

Str. Industriilor nr. 1, cod 240050, CP. 1008, Râmnicu-Vâlcea, Jud. Vâlcea
+4.025.073.36.01
Disclaimer