Apasco

Sector

Electricitate

Definitoriu

Construcţii hidrotehnice şi de management al apei, inclusiv prevenire a inundaţiilor şi protecţia mediului înconjurător.

Pe scurt

Cifra de afaceri: 67.32 mil. lei
Profit: 3.6580 mil. lei
Angajati: 570

Oameni cheie

Marian Sterian - Director general

Descriere

Compania Apasco a luat fiinţă în anul 1991, iar în prezent ea este constituită ca societate pe acţiuni cu capital privat, ponderea lucrărilor executate în această perioadă constituind-o construcţiile hidrotehnice speciale: baraje de beton, anrocamente şi pământ, amenajări hidroenergetice complexe, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare (prize de apă, aducţiuni, staţii de tratare a apei, rezervoare, staţii de epurare), lucrări de combatere a inundaţiilor şi de protecţie a mediului etc.
În prezent APASCO execută şi lucrări de construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri, geotehnice. Toată activitatea societăţii se desfăşoară pe baza unor programe riguros întocmite cu specificarea clară a responsabilităţilor de execuţie şi control, asigurându-se astfel îndeplinirea celor mai exigente cerinţe ale calităţii, întreg personalul calificat şi autorizat fiind receptiv la introducerea soluţiilor optime ale materialelor noi şi tehnologiilor moderne.

Contact

Str. Tabla Buții nr. 283, 107365, Mâneciu, Jud. Prahova
+4.024.429.54.40 +4.024.429.57.77
Disclaimer