Acasă » Interes general » Mediu » CE recomandă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de 90% până în 2040

CE recomandă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de 90% până în 2040

7 februarie 2024
Mediu
energynomics

Comisia Europeană a publicat o evaluare detaliată a impactului privind posibilele căi de atingere a obiectivului convenit de a face ca Uniunea Europeană să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050 şi a recomandat o reducere netă cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2040 comparativ cu nivelurile din 1990, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Comunicarea stabileşte, de asemenea, o serie de condiții de politică favorabile care sunt necesare pentru atingerea obiectivului de 90%. Printre acestea se numără punerea în aplicare deplină a cadrului convenit pentru 2030, asigurarea competitivității industriei europene, un accent mai mare pe o tranziție justă care să nu lase pe nimeni în urmă, condiții de concurență echitabile cu partenerii internaționali şi un dialog strategic privind cadrul post-2030, inclusiv cu industria şi sectorul agricol, conform Agerpres.

Stabilirea unui obiectiv climatic pentru 2040 va ajuta industria, investitorii, cetățenii şi guvernele europene să ia decizii în acest deceniu care vor menține UE pe calea cea bună pentru a-şi îndeplini obiectivul de neutralitate climatică în 2050. De asemenea, aceasta va stimula reziliența Europei la crizele viitoare şi, în special, va consolida independența energetică a UE față de importurile de combustibili fosili, care au reprezentat peste 4% din PIB în 2022.

Realizarea unei reduceri a emisiilor cu 9% până în 2040 va necesita îndeplinirea unei serii de condiții favorizante. Punctul de plecare este punerea în aplicare integrală a legislației existente de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030. Actualizarea în curs a proiectelor de planuri naționale privind energia şi clima (PNEC) este un element-cheie în monitorizarea progreselor înregistrate, iar Comisia colaborează cu statele membre, cu industria şi cu partenerii sociali pentru a facilita acțiunile necesare, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, pactul verde trebuie să devină acum un pact de decarbonizare industrială care să se bazeze pe punctele forte industriale existente, cum ar fi energia eoliană, hidroenergia şi electrolizoarele, şi să continue să sporească capacitatea de producție internă în sectoare de creştere precum bateriile, vehiculele electrice, pompele de căldură, energia solară fotovoltaică, CUC/CSC, biogazul şi biometanul, precum şi economia circulară. Stabilirea prețului carbonului şi accesul la finanțare sunt, de asemenea, esențiale pentru realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de către industria europeană.

„Siguranța, solidaritatea şi politicile sociale trebuie să rămână în centrul tranziției. Acțiunile climatice trebuie să aducă beneficii tuturor cetățenilor din societățile noastre, iar politicile climatice trebuie să țină seama de cei mai vulnerabili sau care se confruntă cu cele mai mari provocări în ceea ce priveşte adaptarea. Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice şi Fondul pentru o tranziție justă sunt exemple de astfel de politici care vor ajuta deja cetățenii, regiunile, întreprinderile şi lucrătorii în acest deceniu”, se subliniază în comunicat.

În cele din urmă, dialogul deschis cu toate părțile interesate este o condiție prealabilă esențială pentru realizarea tranziției către o economie curată. Comisia a stabilit deja dialoguri oficiale cu părțile interesate din industrie şi agricultură, iar următoarele luni de dezbateri politice în Europa reprezintă o oportunitate importantă de a asigura implicarea publicului cu privire la următoarele etape şi opțiuni de politică. Dialogul structurat cu partenerii sociali ar trebui consolidat pentru a asigura contribuția acestora, punând accentul pe ocuparea forței de muncă, mobilitate, calitatea locurilor de muncă, investiții în recalificare şi perfecționare.

Se preconizează că sectorul energetic va realiza decarbonizarea completă la scurt timp după 2040, pe baza tuturor soluțiilor energetice cu emisii zero şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv energia din surse regenerabile, energia nucleară, eficiența energetică, stocarea, CSC, CUC, eliminările de dioxid de carbon, energia geotermală şi hidroelectrică. Alianța industrială pentru reactoarele modulare mici, lansată marți, este cea mai recentă inițiativă de consolidare a competitivității industriale şi de asigurare a unui lanț de aprovizionare puternic al UE şi a unei forțe de muncă calificate. Un beneficiu important al acestor eforturi este reducerea dependenței de combustibilii fosili datorită scăderii cu 80% a consumului lor de energie în perioada 2021-2040.

„În anii 2030, ar trebui să constatăm progrese majore în ceea ce priveşte tranziția de la combustibilii fosili şi o pondere tot mai mare a surselor regenerabile de energie în mixul nostru energetic. Transmitem investitorilor un semnal clar că Europa rămâne pe drumul cel bun şi le oferă previzibilitate şi stabilitate pe termen lung. Pentru cetățenii noştri, oferim un semnal clar că soluții mai curate sunt pe drumul cel bun şi că îi sprijinim în tranziție”, a declarat comisarul pentru Energie, Kadri Simson.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *