Acasă » Petrol și Gaze » BRM susține liberalizarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova

BRM susține liberalizarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova

28 mai 2024
Consumatori
energynomics

Bursa Română de Mărfuri, prin filiala sa – BRM East Energy, accelerează procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale din Republica Moldova, pentru dezvoltarea căreia mai este nevoie de funcționarea eficientă a pieței de echilibrare, adaptarea politicii fiscale la cerințele UE și atragerea de noi jucători pe piață. Potrivit președintelui BRM, Gabriel Purice, piața de echilibrare “va favoriza creșterea lichidații de ansamblu pe piața gazelor naturale fiind primul pas indispensabil în dezvoltarea piețelor spot și forward.” BRM este pregătită să pună la dispoziția entității de echilibrare din Moldova o astfel de platformă electronică funcțională și instrumentele necesare pentru realizarea acestui deziderat.

  

Cum evaluați progresul realizat de autoritățile de la Chișinău în procesul de reformare a sectorului energetic și care sunt principalele provocări pe care le întâmpină în integrarea în spațiul energetic european?

Septimiu Stoica, Președintele AGA BRM

Ultimii ani au marcat începutul unei evoluții pozitive, Moldova înregistrând pași importanți pentru edificarea unei piețe energetice aliniate la standardele europene în materie.

O bornă semnificativă în acest început de parcurs o reprezintă separarea instituțională și  funcțională a companiilor de infrastructură din sectorul gazelor naturale (unbundling), care  a fost și în acest caz benefică din punct de vedere al independenței decizionale, dar și al diversificării surselor și rutelor de aprovizionare. Este, fără discuție, un pas cheie pentru creșterea securității energetice a țării.

Continuarea și consolidarea, pe de altă parte, a parcursului legislativ început este imperios necesară procesului de armonizare normativă europeană, fiind strâns legate de negocierile de aderare la UE și de capacitatea țării de a atrage noi investiții străine în sector.

Totodată, prin modificările legislative privind Legea nr. 108 a gazelor naturale, consumatorii vor fi obligați să achiziționeze gaze de pe piața liberă, într-o disciplină competitivă și transparentă, începând cu 01.01.2025. Suntem convinși că această modificare va fi determinantă în  dezvoltarea unei piețe veritabile, cu adevărat lichide, cu impact major în dezvoltarea economiei țării și în avantajul entităților economice și a populației Republicii Moldova.

Fără a părăsi tonul optimist, trebuie să arătăm că, firesc, mai sunt multe aspecte ce pot fi îmbunătățite în procesul de modernizare a sectorului energetic din Republica  Moldova.

Una dintre cele mai importante provocări este cea legată de crearea unei piețe de echilibrare funcționale, fără de care funcționarea pieței spot nu este posibilă. Pasul firesc următor este introducerea și utilizarea instrumentelor moderne de tranzacționare în activitatea curentă de piață, contracte standard ale piețelor forward și future, așa cum se întâmplă în țările Uniunii Europene. Totodată acțiuni de diversificare a surselor de aprovizionare ale Moldovei trebuie corelate și cu punerea în competiție a acestora pe platforme bursiere de tranzacționare, inclusiv de către furnizorul central de energie electrică, beneficiar al împrumuturilor europene.

Gabriel Purice, Președintele, Director General al Bursei Române de Mărfuri – BRM

În același timp, ni se pare imperios necesară deschiderea internațională și creșterea numărului și volumului  tranzacțiilor de achiziționare a gazelor naturale din spațiul european, prin utilizarea infrastructurii de transport existente, precum interconexiunea Iași-Ungheni.

Nu în ultimul rând, credem că este necesară adaptarea legislației naționale existente, astfel încât companiile europene autorizate din domeniu, așa cum se practică în Uniune, să poată participa direct la tranzacțiile de pe piața angro a gazelor din Republica Moldova, fără a fi nevoite să-și operaționalizeze obligatoriu entități locale în acest spațiu, îngreunându-li-se accesul și sporindu-și artificial costurile de operare. Aceasta ar grăbi semnificativ procesul de liberalizare, ar crea premisele necesare pentru obținerea unor prețuri atractive, competitive, în final contribuind astfel și la securitatea energetică a țării.

 

Cum apreciați implicarea autorităților centrale de la București în sprijinirea dezvoltării unei piețe energetice solide în Republica Moldova?

Din punctul nostru de vedere și în ceea ce ne privește, implicarea autorităților centrale de la București, în speță a Ministerului Energiei, dincolo poate de bunele intenții, nu este cea mai inspirată. În loc să sprijine și să vină în consonanță cu eforturile voluntare ale actorilor din România interesați de Republica Moldova și prezenți deja aici, cum este Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Energiei este preocupat mai ales de aceeași insistentă promovare de ani de zile a OPCOM, instituție administrată și protejată de stat și în interiorul țării.

Bursa Română de Mărfuri, cum am arătat, investește de trei ani în Moldova. Fără sprijin și ajutor, s-a implicat în construcția instituțională, a arătat că vrea și poate să ajute, a contribuit, pe costurile sale, la bazele pieței moderne de gaze naturale în această țară cu o semnificație aparte, o știm, pentru România.

Ministerul Energiei, în schimb, fără să ne consulte sau să fie interesat de opinia noastră, a inițiat și semnat un protocol cu ministerul omolog din Moldova pentru a se operaționaliza și acolo un monopol al OPCOM pe piața bursieră de energie electrică care se construiește și ea acum în Moldova. Așa cum făcuse în Romania, ignorând că – după ani de eforturi, inclusiv în justiție – BRM a fost autorizată deplin ca piață centralizată de energie, iar monopolul nefast a încetat de jure în România.

Pentru a înțelege mai bine atitudinea și preferințele autorităților române, menționăm că la recenta conferință cu privire la piața gazelor naturale organizată și de BRM în coparticipare cu autoritățile moldovenești la Chișinău, reprezentantul Ministerului Energiei, spre stupefacția noastră, s-a referit în intervenția sa nu la piața de gaze, ci doar la cea de energie electrică, despre care nu era vorba deloc în cadrul conferinței, și nu la prezența și eforturile Bursei Române de Mărfuri, ci la absentul și același obsesiv pentru dânșii OPCOM, care nu era nici prezent și nici în chestiune.

Se pare că Ministerul Energiei, regretabil, încă nu a înțeles că în economia de piață și în democrație el nu are menirea să fie doar promotorul instituțiilor de stat. Energia este un domeniu de activitate în care se manifestă predilect agenți economici privați, care ar trebui să fie la rândul lor reprezentați, în baza meritelor și inițiativelor lor, sau măcar nu obstrucționați de autorități în proiectele trans-frontaliere avansate. În avantajul partenerilor externi și chiar al României.

 

Ce măsuri specifice credeți că ar trebui să fie implementate pentru dezvoltarea și funcționarea eficientă a pieței de echilibrare în Republica Moldova și cum pot aceste măsuri să contribuie la atragerea de noi jucători pe piață?

Asigurarea unor mecanisme de echilibrare a ajuns în prezent să fie o condiție de funcționare a piețelor de energie. Soluția optimă în acest sens este implementarea acestor mecanisme la rândul lor printr-o piață, anume o piață de echilibrare, precum în România și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Dincolo de funcția sa specifică și dedicată, această nouă piață va favoriza creșterea lichidații de ansamblu pe piața gazelor naturale fiind primul pas indispensabil în dezvoltarea piețelor spot și forward. Totodată va permite și ea implicit tuturor utilizatorilor să aibă în final acces la prețuri competitive, contribuind la crearea unui mediu concurențial, aspect care în mod evident, la rândul-i, va atrage jucători noi pe piață.

În baza experienței proprii, BRM poate pune la dispoziția entității de echilibrare din Moldova o astfel de platformă electronică funcțională și instrumentele necesare pentru realizarea acestui deziderat. Practic, acesta este unul dintre scopurile noastre declarate în Republica Moldova: să implementăm aceeași soluție tehnică de succes privind piața de echilibrare cu cea din România, unde așa cum se știe, Bursa Română de Mărfuri asigură în parteneriat cu Transgaz  administrarea și funcționarea pieței de echilibrare a pieței gazelor naturale.

Toate aceste măsuri nu pot decât să întărească sistemul energetic moldovenesc și să ii ofere instrumentele și condițiile necesare în materie disponibile în țările europene, astfel încât profesioniștii din domeniu să aibă aceleași condiții de participare ca în țările de proveniență și să fie motivați astfel să acceseze și piața de energie moldovenească.

 

În ce mod poate BRM East Energy contribui în mod concret la procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale din Republica Moldova și la crearea unui mediu de concurență corectă și eficientă între furnizori?

În ultimii trei ani, Bursa Română de Mărfuri a investit în mod constant în dezvoltarea BRM East Energy (BRM EE) și va continua pe mai departe să facă acest lucru, dorindu-și să ofere utilizatorilor în Republica Moldova aceleași condiții și servicii ca în România.

Simplul fapt că BRM EE funcționează și este un operator bursier specializat care oferă participanților un mediu și soluții de tranzacționare de piață, la standarde europene, în Republica Moldova, aceasta a creat premisele necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurențial într-un context economic de-a dreptul monopolist până de curând în țară.

Prin prezența și activitatea sa în R. Moldova, BRM East Energy contribuie în mod activ la procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale din Republica Moldova și implicit a parcursului european de modernizare a economiei moldovenești, platformele BRM EE garantând transparența și corectitudinea licitațiilor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, obținerea unui preț corect pentru consumatorii finali, precum și diversificarea surselor de achiziție a gazelor naturale și punerea acestora într-o competiție reală, crescând astfel securitatea energetică a R. Moldova.

 

_____________________________________________

Interviul integral va apărea în numărul din iunie 2024 al Energynomics Magazine.

Dacă vrei să primești prin curier revista Energynomics, în format tipărit sau electronic, scrie-ne la adresa office [at] energynomics.ro, pentru a te include în lista de distribuție. Toate numerele anterioare sunt accesibile AICI, în format electronic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *