Acasă » Legislatie » BERD și BVB vor revizui codul de guvernanță corporativă al pieței de capital românești

BERD și BVB vor revizui codul de guvernanță corporativă al pieței de capital românești

10 mai 2024
Legislatie
energynomics

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Bursa de Valori București (BVB) vor colabora pentru a revizui codul de guvernanță corporativă al pieței românești, aliniindu-l cu schimbările legislative recente și cu standardele globale actualizate.

Această inițiativă comună este concepută pentru a ajuta companiile listate să își îmbunătățească guvernanța și calitatea raportărilor, aliniindu-se cu modificările reglementărilor UE care afectează structurile de guvernanță, cu cele mai recente Principii de Guvernanță Corporativă G20/OECD și cu cele mai bune practici în domeniu. Se preconizează că versiunea actualizată a codului va oferi îndrumare cu privire la problemele emergente în guvernanță și va reflecta prioritățile în evoluție ale părților interesate, contribuind la consolidarea rezilienței lor corporative într-o lume în schimbare rapidă.

Versiunea revizuită a Codului urmează să fie lansată până la sfârșitul anului 2024, astfel încât primul an de raportare conform noului Cod să fie 2026 pentru exercițiul financiar 2025. Procesul de revizuire a Codului va lua în considerare contribuția și perspectivele tuturor participanților din piață.

„Guvernanța corporativă este crucială pentru investitori, care se bazează pe cadre de guvernanță robuste pentru a evalua integritatea și performanța companiilor, a lua decizii de investiții informate și a aloca capital eficient. Prin promovarea transparenței, supravegherii și drepturilor acționarilor, guvernanța eficientă sporește încrederea investitorilor, scade costul capitalului și reduce conflictele de agenție”, a declarat Victoria Zinchuk, Director BERD pentru România.

„Aceste actualizări nu sunt doar despre conformitate, ci și despre bunele practici, despre alinierea practicilor de guvernanță cu cadrele legislative în evoluție, standardele industriale și așteptările societății. Prin aplicarea principiilor bunei guvernanțe, companiile pot îmbunătăți transparența, responsabilitatea și gestionarea riscurilor, promovând încrederea investitorilor și garanta sustenabilitatea pe termen lung”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

„O guvernanță solidă semnalează angajamentul managementului față de crearea de valoare pe termen lung, inclusiv sustenabilitatea, aliniind interesele acționarilor cu obiectivele corporative și promovând randamentele sustenabile ale acționarilor. Acest lucru subliniază rolul crucial al Codului în peisajul investițional, făcându-l un domeniu cheie de interes pentru investitori”, a adăugat Adrian Tănase, CEO, BVB.

BERD are o relație strânsă și de lungă durată cu BVB, inclusiv prin colaborarea la ghidurile de raportare privind mediul, social și guvernanța pe care BVB le-a publicat în 2022, cu asistență tehnică din partea BERD, precum și dezvoltarea actualului Cod de Guvernanță Corporativă adoptat în 2015.

BERD și BVB sunt sprijiniți în proiect de reprezentanți ai unor instituții renumite din peisajul internațional al guvernanței și din sectorul privat și public românesc: Secretariatul General al Guvernului României, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă, promotorul conceptului de relații cu investitorii în România, și Envisia-Boards of Elite, școala de afaceri pentru membrii consiliilor de administrație și directorii executivi de nivel C, promovând activ practici responsabile de guvernanță corporativă.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *