Organismul Intermediar pentru Energie

Sector

Autoritate publică

Oameni cheie

Atribuții

În cadrul procesului de pregătire a cadrului instituţional pentru coordonarea, gestionarea şi implementarea asistenţei financiare comunitare a apărut necesitatea înfiinţării Organismului Intermediar pentru Energie.
Baza legală de organizare şi funcţionare a Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) o reprezintă H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale şi H.G. nr. 1.634 /2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Contact

Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, București
+4.031.413.27.38
Disclaimer