Agenția Națională de Control al Exporturilor

Sector

Comerț

Oameni cheie

Nineta Bărbulescu - Președinte

Atribuții

ANCEX este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.
Controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu şi în conformitate cu legislaţia şi tratatele Uniunii Europene.
Acordă, la cerere, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea de operaţiuni de comerţ cu produse militare sau cu dublă utilizare, supuse regimului de control.
Reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului produselor militare şi exporturilor de produse cu dublă utilizare.
Autorizează operaţiunile de export, import, tranzit internaţional, transbordare, intermediere şi asistenţă tehnică pentru produse militare şi operaţiunile de export, intermediere şi asistenţă tehnică pentru produse cu dublă utilizare, cât şi operaţiunile care se efectuează fără atingerea teritoriului fizic al României.

Contact

Str. Polona Nr. 8, Sector 1, 010501 Bucuresti
+4.021.311.20.83
Disclaimer