Societatea Română de Mentenanță (SOROMENT)

Sector

Organizatie non-profit

Obiective

Promovarea managementului și mentenanței activelor si îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă în beneficiul cetăţenilor din România, a companiilor private şi de stat.

Oameni cheie

Cosmin Turcu - Presedinte

Descriere

SOROMENT isi propune să consolideze și să promoveze managementul și mentenanța activelor ca profesii în societatea româneasca, prin educarea tinerei generații și specializarea continua a lucrătorilor în industrie, promovarea modelelor de leaderi, a oportunitaților de dezvoltare, recunoașterea excelenței în industrie, dezvoltarea continuă a standardelor în îndustrie.

Contact

Blvd. Lacul Tei, nr.1-3, Cladirea ISPE, Camera 801-802, Bucuresti
4021.659.65.10
Disclaimer