Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri

Sector

Energie

Obiective

Asociaţia activează în domeniul eficienţei energetice şi al efectelor asupra mediului din cadrul sectorului clădirilor (construcţii şi instalaţiile aferente acestora). Scopul activităţilor desfăşurate urmăreşte definirea, promovarea şi susţinerea unor politici/programe energetice şi de protecţie a mediului, corelate dezvoltării economice durabile.

Oameni cheie

Emilia - Cerna Mladin - Președinte

Descriere

Asociaţia activează în domeniul eficienţei energetice şi al efectelor asupra mediului din cadrul sectorului clădirilor (construcţii şi instalaţiile aferente acestora). Scopul activităţilor desfăşurate urmăreşte definirea, promovarea şi susţinerea unor politici/programe energetice şi de protecţie a mediului, corelate dezvoltării economice durabile, prin:
- Asigurarea cadrului necesar accesului la informaţiile profesionale şi furnizării cunoştiinţelor de specialitate, la nivel naţional şi internaţional, pentru orientarea şi susţinerea activităţilor
factorilor decizionali şi ale specialiştilor ce lucrează în aceste domenii sau desfăşoară activităţi complementare acestora, prin activităţi specifice .
- Asigurarea unui cadru profesional pentru dezbaterea căilor şi modalităţilor de implementare a normativelor naţionale şi internaţionale privind certificarea energetică şi creşterea eficienţei energetice, precum şi promovarea utilizării surselor regenerabile pentru alimentarea cu energie din sectorul clădirilor.
- Promovarea dezvoltării pieţei de servicii în auditarea energetică a clădirilor;
- Promovarea şi susţinerea realizărilor tehnice şi ştiinţifice în domeniile auditării energetice şi raţionalizării consumurilor de energie din sectorul clădirilor;
- Susţinerea dezvoltării profesionale şi a cooperării la nivel naţional şi internaţional pentru membrii Asociaţiei;
- Susţinerea afirmării rolului şi importanţei auditorului energetic pentru clădiri în cadrul societăţii;
- Constituirea unui forum independent şi democratic, bazat pe schimburi de opinii şi experienţe desfăşurate în cadrul dialogului profesional şi echidistant.
- Dezvoltarea mediului de afaceri şi parteneriatelor în sectorul clădirilor din România.

Contact

Str. Tudor Arghezi, nr. 21, sector 2, Bucuresti
+4.072.595.45.15
Disclaimer