ANEIR (Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România)

Sector

Asociație

Obiective

Asociaţie apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, cu scopul de a promova interesele economice, comerciale, financiare şi juridice ale membrilor.

Oameni cheie

Mihai Ionescu - Presedinte executiv

Descriere

Asociaţie apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, cu scopul de a promova interesele economice, comerciale, financiare şi juridice ale membrilor; schimburi de experienţă şi de informaţii comerciale; consultarea membrilor la definitivarea actelor normative de interes propuse de iniţiatori;contacte de afaceri interne şi internaţionale; reprezentare externă etc. ANEIR acţionează pentru crearea unui cadru legislativ, economic, financiar şi bancar de natură să extindă volumul de export-import al României, în condiţii de eficientă şi concurenţă loială.
Membră ANEIR poate fi orice societate comercială care desfăşoară activităţi de export-import sau prestează servicii în domeniul internaţional sau în conexiune cu acestea şi are un volum de export+import de minimum 5 miloane EURO/an.
Membrii ANEIR sunt mari firme producătoare-exportatoare, case de comerţ exterior, bănci, firme şi uniuni ale transportatorilor internaţionali, asociaţii profesionale, asociaţii ale firmelor străine în România, burse etc.Secretarul General al ANEIR este Co-Preşedinte al Consiliului de Export al României, organizat în baza HG 486/2004.

Contact

Calea Victoriei Nr. 32-34, sc. B, et 8, sector 1, București
+4 021.313.92.23
Disclaimer